Debatt

Virke: En bunnsolid anerkjennelse av ideelle i velferden 

Avkommersialiseringsutvalgets konklusjoner innebærer et gjennomslag for ideell sektor og er en viktig anerkjennelse av at sektoren har sine egne forutsetninger, skriver Erik Eide, bransjedirektør ideell og frivillighet i Virke.  

Virke er glad for at utvalget samler seg om og anbefaler en tydelig definisjon av ideelle virksomhet og et register for disse, skriver Erik Eide, bransjedirektør i Virke, med ansvar for ideell og frivillighet. 
Virke er glad for at utvalget samler seg om og anbefaler en tydelig definisjon av ideelle virksomhet og et register for disse, skriver Erik Eide, bransjedirektør i Virke, med ansvar for ideell og frivillighet. Foto: Virke
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Utvalget som utreder fremtidig drift av velferdstjenester, det såkalte Avkommersialiseringsutvalget, har levert sin første delutredning. Virke er glad for at utvalget samler seg om og anbefaler en tydelig definisjon av ideelle virksomhet og et register for disse. Dette er et gjennomslag for ideell sektor og en viktig anerkjennelse av at sektoren har sine egne forutsetninger, som skiller seg både fra offentlige og fra private kommersielle virksomheter. 

Dette er et gjennomslag for ideell sektor og en viktig anerkjennelse av at sektoren har sine egne forutsetninger

Erik Eide
Bransjedirektør ideell og frivillighet, Virke

I mangelen på en entydig definisjon av hva som regnes som ideelle organisasjoner har det vært vanskelig å foreta en avgrensning mellom det å være kommersiell og å være ideell, og mellom ideell og offentlig. Virke er opptatt av at de ideelle aktørene i velferdssystemet anerkjennes som en egen sektor med ramme- og konkurransevilkår som sikrer forutsigbarhet og rettferdig behandling. 

Sammenlignbare tjenester leveres

Ideell sektor er en viktig bidragsyter til vår felles velferd, som leverandør av tjenester innen helse- og omsorg, spesialisthelsetjenesten, arbeidsmarkedstiltak, barnevern, barnehage og skole. Det vi har lest så langt er et godt håndverk fra utvalget og en god beskrivelse av sektoren. Det er gledelig at utvalget er enstemmig om definisjon og register. Utvalgets arbeid blir et viktig kunnskapsgrunnlag for utviklingen av det norske velferdssystemet. 

Les også

Offentlige, kommersielle og ideelle leverer sammenlignbare tjenester. Likevel er det grunnleggende ulikheter. De har forskjellige fortrinn og egenskaper som gjør at de må behandles som tre ulike sektorer. For å skape en god velferdsmiks, må politikken legge til rette for at de kan eksistere sammen og levere på sin egenart og sine styrker. Det er derfor avgjørende at ideelle anerkjennes som en egen sektor, støttet av en tydelig juridisk definisjon. 

Styrke ideelles posisjon

Definisjonen vil bidra til å styrke de ideelles muligheter for vekst og anerkjennelse. Det er viktig at registeret for ideelle organisasjoner aktivt brukes av det offentlige under anbud og avtaleinngåelser. Registeret må være tilgjengelig for alle ideelle aktører, uavhengig størrelse, og uten tilknyttede kostnader. Virke vil fremover jobbe aktivt for å sikre at innretningen og bruken av registeret følger intensjonen bak forslaget til utvalget. 

Virke vil applaudere utvalget for en god utredning som styrker ideelles posisjon. For regjeringen gjelder det nå å følge opp arbeidet videre for å nå egne mål om vekst for den ideelle sektoren. Virke sine medlemmer står klare til å bidra i dette arbeidet. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00