Om  
Rita Ottervik

Ottervik inn i styret for St. Olavs hospital

Tidligere ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, går inn i styret i St. Olavs hospital. Tre av fem eieroppnevnte styremedlemmer byttes ut i det kriserammede helseforetaket.

Rita Ottervik var Trondheims lengstsittende ordfører da hun gikk av etter valget i fjor høst. Nå blir hun styremedlem i St. Olavs hospital HF.
Rita Ottervik var Trondheims lengstsittende ordfører da hun gikk av etter valget i fjor høst. Nå blir hun styremedlem i St. Olavs hospital HF.Foto: Joakim Halvorsen / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Rita Ottervik var en av Arbeiderpartiets mest profilerte ordførere da hun styrte trønderhovedstaden i perioden 2003–2023. Nå blir hun styremedlem i St. Olavs hospital HF.

Det er Helse Midt-Norge RHF som har oppnevnt nye styrer i helseforetakene de eier. I tillegg til de eieroppnevnte styremedlemmene, velger de ansatte egne styremedlemmer.

– Vi har krevende oppgaver foran oss, og jeg mener at de nye styrene har den rette kompetansen for å styrke vår felles helsetjeneste, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Odd Inge Mjøen, i en pressemelding.

St. Olavs hospital har i over ett år slitt med innføringen av Helseplattformen, et felles journalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge. De andre helseforetakene i regionen skal etter planen innføre systemet i løpet av året.

Her er de eieroppnevnte styremedlemmene i Helse Midt-Norge:

St. Olavs hospital HF

 • Ola Henrik Strand (styreleder)
 • Anne Borg (nestleder)
 • Rita Ottervik (ny)
 • Øyvind Bakke (ny)
 • Gunn Fredriksen

Helse Møre og Romsdal HF

 • Ingve Theodorsen (styreleder)
 • Gerd Marit Langøy (nestleder)
 • Roger Magne Osen (ny)
 • Leon Jarle Aurdal (ny)
 • Sunniva Jansdotter Nydahl (ny)

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Gerd Janne Kristoffersen (styreleder)
 • Gunnar Lien (nestleder)
 • Ellinor Marita Jåma 
 • Torstein Baade Rø
 • Ingvill Kvernmo (ny)

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

 • Roar Lervik (styreleder)
 • Monica Rolfsen (nestleder)
 • Olav Spigset
 • Kathinka Meirik (ny)
 • Gunn Fredriksen

 Hemit HF

 • Björn Inge Gustafsson (styreleder)
 • Per Olav Skjesol (nestleder)
 • Grethe Aasved 
 • Olav Lødemel (ny)
 • Annamaria Forsmark
Omtalte personer

Rita Ottervik

Styremedlem i St. Olavs hospital

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00