Ingvild Wetrhus Thorsvik
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Hva vil statsråden gjøre for å styrke rekrutteringen til yrket som rettsmedisiner generelt, og hva vil statsråden foreta seg mer spesielt for å løse bemanningskrisen vi nå ser i Bergen?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1207 (2023-2024)

Hva vil statsråden gjøre for å styrke rekrutteringen til yrket som rettsmedisiner generelt, og hva vil statsråden foreta seg mer spesielt for å løse bemanningskrisen vi nå ser i Bergen?
I artikkelen «Rettssikkerheten på Vestlandet er truet», publisert 5. februar i Bergens tidende, slår rettsmedisiner Peer Kåre Lilleng alarm om uforsvarlig arbeidspress.
Lilleng jobber som rettsmedisiner på Gades Institutt og anslår at han obduserer rundt 150 mennesker i året. Han bistår politiet med å oppklare alvorlige volds- og drapssaker. Han beskriver arbeidspresset som formidabelt, og arbeidssituasjonen under enhver kritikk.
Lilleng forteller om en jobbsituasjon hvor det er vanskelig å sykmelde seg, sette av tid til faglig utvikling eller ta ferie. I fjor sommer fikk han kun tatt ut to uker fri. Lilleng uttaler følgende til Bergens tidende:
«Med et slikt arbeidspress kan jeg overse noe under en obduksjon. En feil kan få store konsekvenser, og i verste fall føre til justismord. Rettssikkerheten på Vestlandet er truet.»
I alle saker, og spesielt i alvorlige saker hvor liv har gått tapt, er viktig at politiet gjør en solid jobb med å sikre bevis og åsteder, slik at avgjørende bevis ikke går til spille. Her spiller rettsmedisinere en svært viktig rolle. Dersom de jobber under forhold som er under pari, som ikke gir dem rom for å foreta grundige obduksjoner, kan det få alvorlige konsekvenser. Mistenkelige dødsfall kan bli til oversette drap. Drapssaker som kunne blitt oppklarte, forblir uløste. Feil kan føre til justismord.
Venstre mener at en av nøklene til å løse bemanningskrisen vi nå ser i Bergen, er å se nærmere på organiseringen. Andre steder ligger rettsmedisin under helseforetakene, men i Bergen er det universitetet som har ansvaret. Rettsmedisin er heller ikke en spesialitet. Det sa Helse- og omsorgsdepartementet nei til i fjor.
Etter Venstres syn er det svært viktig, både for rettssikkerheten og for å sikre rekruttering til yrket, at det å bli rettsmedisiner gjøres til et mer attraktivt valg for leger, gjennom mulighet for spesialisering.

Svar fra mandag 19. februar 2024

Spørsmål 1207 var rettet til justisministeren, men besvares av helse- og omsorgsministeren som rett statsråd. Spørsmålet er identisk med spørsmål nr. 1221 til skriftlig besvarelse til helse- og omsorgsministeren. Jeg viser derfor til svaret på spørsmål nr. 1221.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00