Marian Hussein
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Om vaksinasjonsprogram for voksne: Hva venter regjeringen på?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1275 (2023-2024)

Aftenposten hadde 24. januar en kommentarartikkel under overskriften «Vaksinasjonsprogram for voksne. Hva venter Norge på?»

Spørsmålet stilles videre til helseministeren: Hva venter regjeringen på?

Stortinget behandlet i 2021 et representantforslag fra SV om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke folkehelsen.

Stortinget vedtok da:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte» og «Stortinget ber regjeringen vurdere muligheten for å etablere en automatisk informasjonsordning til innbyggere om når det er behov for påfyllingsvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste. Denne tjenesten kan organiseres som en del av helsenorge.no og også innebære mulighet for å avregistrere seg fra en slik ordning.»

Svar fra tirsdag 20. februar 2024

I Folkehelsemeldinga (2023) varslet regjeringen at vi vil arbeide med å etablere et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. Programmet skal bygge på dagens influensavaksinasjonsprogram.
Innholdet og organiseringen av vaksinasjonsprogrammet kan utredes stegvis. Det gjelder både hvilke vaksiner som inngår og hvordan de tilbys, samt løsninger for å sende påminnelser om vaksinasjoner til befolkningen. Beslutninger om tiltak må tas i ordinære budsjettprosesser.

Regjeringen legger til grunn Folkehelseinstituttets anbefaling fra 2018 i arbeidet med å etablere et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. Siden 2018 har vi også fått flere nye erfaringer med vaksinasjonsprogram og vaksinasjon av voksne, særlig gjennom koronavaksinasjonsprogrammet og det omfattende vaksinasjonsarbeidet som ble gjort for å håndtere covid-19-pandemien. Regjeringen ønsker å dra nytte av denne erfaringen i det videre arbeidet. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet nye oppdrag om å utrede deler som inngår i et vaksinasjonsprogram. Departementet mottok svar på tilleggsoppdragene høsten 2023.

Departementet vil ta utgangspunkt i Folkehelseinstituttets anbefaling og svar på tilleggsoppdrag, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00