Bård Hoksrud
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Når vil EUs tobakksdirektiv bli implementert i Norge?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1303 (2023-2024)

Når vil EUs tobakksdirektiv bli implementert i Norge?
EUs tobakksdirektiv ble vedtatt av EU i 2014, trådte i kraft i EU i 2016 og ble innlemmet i EØS-avtalen i 2022. I et svar til Erlend Wiborg 22.11.2022 uttrykte statsråden at implementeringen av tobakksdirektivet ifølge departementet skulle «skje i løpet av våren 2023». Direktivet er fremdeles ikke implementert.

Svar fra onsdag 21. februar 2024

Det stemmer at tobakksdirektiv 2014/40/EU etter flere forsinkelser ble innlemmet i EØS-avtalen i 2022, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022. I beslutningens artikkel 3 fremkommer at den trer i kraft dagen etter siste melding om at konstitusjonelt forbehold er innfridd. Norge sendte slik melding etter at Stortinget i juni 2022 samtykket til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, jf. Prop. 68 S (2021–2022) og stortingsvedtak nr. 639 av 2. juni 2022. Island har imidlertid ikke sendt slik melding ennå.

Bakgrunnen er at det gjenstår å få på plass en avtale med EU om tilgang til en felles database, EU-CEG. Uten tilgang til denne databasen vil det ikke være praktisk mulig for myndighetene å gjennomføre store deler av direktivet. Denne prosessen har tatt lenger tid enn forventet da Liechtenstein har behov for enkelte særreguleringer i en slik avtale. Departementet håper at prosessen vil kunne komme i mål før sommeren 2024, men i og med at disse prosessene avhenger av flere ulike parter er det ikke noe norske myndigheter kan styre. Jeg kan imidlertid forsikre representanten om at norske myndigheter er utålmodige etter å få gjennomført direktivet i Norge og at vi bidrar med det vi kan for at prosessene skal gå raskest mulig.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00