Une Bastholm
 svarer 
Jan Christian Vestre

Vil helseministeren nå bidra til opprettelse av rusmiddelanalysetjenester i de største norske byene?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1964 (2023-2024)

De siste årene har flere dødd som følge av bruk av nye syntetiske stoffer og andre farlige rusmidler hvor innholdet har vært noe annet enn det brukerne har trodd. Rusmiddelanalysetjenester kan bidra til å identifisere farlige stoffer ved at rusmiddelbrukere får undersøkt innholdet i stoffet. Det er akutt behov for en slik tjeneste i flere norske byer, men regjeringen har ikke gitt støtte til dette etter snart tre år i regjering.
Vil helseministeren nå bidra til opprettelse av analysetjenester i de største norske byene?

Svar fra tirsdag 14. mai 2024

Regjeringen ser at rusmiddelanalysetjenester kan være et hensiktsmessig tiltak for å få bedre oversikt og kunnskap om særlig farlige rusmidler som er i omløp, men at det samtidig er nødvendig å vurdere kompleksiteten og de juridiske sidene ved en slik tjeneste, samt et bedre kunnskapsgrunnlag. Regjeringen vil derfor komme tilbake til omtale av dette i den kommende forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet.
Samtidig har Helsedirektoratet fått flere henvendelser fra storbykommuner, blant annet Trondheim, som ønsker å prøve ut pilotordninger for slike tjenester. Helsedirektoratet har også tatt initiativ til å oppdatere det eksisterende kunnskapsgrunnlaget fra SERAF fra 2019. Kunnskapsoppsummeringen skal ferdigstilles medio juni og vil være førende for veien videre, og hvordan et eventuelt pilotprosjekt kan gjennomføres.

0:000:00