Bård Hoksrud
 svarer 
Jan Christian Vestre

Kan statsråden legge frem en månedlig oversikt over utskrivningsklare pasienter på hvert enkelt sykehus siden 1.1.2021?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1997 (2023-2024)

Kan statsråden legge frem en månedlig oversikt over utskrivningsklare pasienter på hvert enkelt sykehus siden 1.1.2021, samt hvor mange av disse pasientene som har blitt reinnlagt med samme diagnose innen 14 dager?
Utskrivningsklare pasienter fra sykehusene er en stor utfordring for kommunene, spesialisthelsetjenesten og den enkelte pasienten. Flere kommuner mener mange pasienter, særlig de eldre, skrives ut for tidlig fra sykehusene. Det skaper store utfordringer for pasientene og for en del kommuner som sliter med å gi de et godt tilbud. Sykehusene hevder ofte at mange overliggere er friske nok til å få et kommunalt tilbud, men at kommunene ikke har kapasitet til å ta dem imot når det beste tilbudet for dem er på sykehjem. Overliggere skaper også en utfordring for en effektiv pasientbehandling på sykehusene, som sliter med økte helsekøer og lengre ventetid for å få behandlinger siden regjeringen tiltrådte.
Å flytte pasienter er en risiko i seg selv , og for mange pasienter og pårørende skaper det stor uro og bekymring når det er uenighet mellom sykehusene og kommunene. Spørsmålsstiller ønsker derfor å vite hvordan utviklingen har vært de siste årene, og det er særlig interessant å vite hvor mange av de som skrives ut fra sykehusene reinnleggelses med samme diagnose etter kort tid.

Svar fra torsdag 16. mai 2024
0:000:00