21. november 202310:00 - 16:00
UHR-konferansen 2023 – Kunnskap for fremtiden

Universitets- og høgskolerådet inviterer til årets UHR-konferanse. 

I Utsynsmeldingen skriver regjeringen at Norge fremover vil mangle folk og kompetanse. Norge og resten av Europa får mindre ungdomskull og søkertallene i 2023 kan tyde på at færre ønsker å ta høyere utdanning. I tillegg kommer færre internasjonale studenter til Norge. Det er behov for flere sykepleiere, lærere, ingeniører og personer med realfagskompetanse, men også flere kandidater fra humaniora og samfunnsfag for å løse komplekse og viktige oppgaver i arbeidslivet og samfunnet.  

Hvordan skal Norge lykkes med å dekke kompetansebehovet i fremtiden?  


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00