Senterleder for ROS

AdresseGeografi: Tromsø kalender FRIST: Feb 10, 2023

Fast 100% stilling som senterleder ved senteret lokalisert i Tromsø. Ønsket oppstart 01.04.2023.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglige drift av senteret
 • Interessepolitisk arbeid ut mot kommuner og fylkeskommune
 • Bidra til å gjøre ROS bedre kjent i hele regionen
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar
 • Rapporteringsansvar
 • Foredragsvirksomhet
 • Noe reisevirksomhet

 

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha helse og eller sosialfaglig bakgrunn på høyskolenivå
 • Ha interesse og engasjement for brukergruppen

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring innenfor ledelse - og personal
 • Godt kjennskap til behandlingsapparat, stat og kommune
 • Egenerfaring eller pårørendeerfaring
 • Menn oppfordres til å søke!

 

Personlige egenskaper

 • God norsk kunnskap, muntlig og skriftlig, samt god evne til å lytte.
 • Strukturert og pålitelig
 • Du er nysgjerrig og glad i å jobbe med mennesker
 • Positivt engasjement, stor arbeidskapasitet og robusthet med evne til å håndtere utfordrende situasjoner i arbeidshverdagen
 • Du mestrer et høyt arbeidspress i perioder, er fleksibel og tåler endringer i det daglige arbeidet
 • Du har god selvinnsikt, er reflektert over egen og andres praksis, og evner å gi og ta imot tilbakemeldinger
 • Evner å motivere dine medarbeidere og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Du er trygg og selvgående
 • Personlig egnethet blir vektlagt i særlig grad

 

ROS kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for utvikling
 • Fysisk aktivitet inkludert i arbeidstiden
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • 7% OTP fra første krone
 • Lønn etter avtale
   

Om arbeidsgiveren

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. Vi arbeider for å spre informasjon om spiseforstyrrelser, vi ønsker å fremme brukerstemmen og fokusere på forebyggende virksomhet blant barn og unge. Vi jobber for å påvirke holdninger til kropp og utseende.

Vi har lokale sentre i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, samt et nasjonalt digitalt senter lokalisert i Bergen. Vi er et lavterskeltilbud og tilbyr gratis støtte, råd og veiledning uten behov for henvisning. ROS arrangerer også en rekke ulike temakvelder, kurs, grupper og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag, og i en tilfriskningsprosess som ofte kan være langvarig.

ROS retter seg mot alle miljøer: Treningssenterbransjen, idretten, skoler/utdanningsinstitusjoner, helsevesenet, arbeidsgivere og alle andre som har behov for råd og/eller støtte. www.nettros.no

Vi kan tilby en spennende arbeidsplass, mulighet til å jobbe for et viktig felt, gode muligheter for utvikling og et godt arbeidsmiljø


Icon
Finn Norges beste ledere og spesialister
Oppnå unik eksponering med en stillingsannonse på Altinget.no