Grønt overblikk: Ny rapport om tiltak for å nå klimamålet i 2030

Fredag legger Miljødirektoratet fram rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030, den første i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene. I Paris forhandler verdens land videre om en bindende internasjonal plastavtale.

0:000:00