Grønt overblikk: Ny rapport om tiltak for å nå klimamålet i 2030

Fredag legger Miljødirektoratet fram rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030, den første i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene. I Paris forhandler verdens land videre om en bindende internasjonal plastavtale.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide får en ny rapport fra Miljødirektoratet med tiltak som kan gjøre det mulig for Norge å nå 2030-målet.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide får en ny rapport fra Miljødirektoratet med tiltak som kan gjøre det mulig for Norge å nå 2030-målet.Foto: Terje Pedersen / NTB
0:000:00