Debatt

Miljørådgiver: Kan Sokkeldirektoratet regne?

Sokkeldirektoratet skriver at utvinning fra havbunnen kun vil innebære små felt på størrelse med noen få fotballbaner med hundre kilometers mellomrom. Implisitt, dette kan gjøres effektivt og med liten miljøskade. Men dette stemmer jo ikke, skriver Bård Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere.

«Jeg er bekymret for at Sokkeldirektoratets alternative virkelighet skaper større problemer enn den løser. Det skapes ideer om at metallene kan hentes opp fra havet, i en situasjon der vi trenger å ha fullt trykk på å etablere og utvide gruver på land», skriver Bård Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere.
«Jeg er bekymret for at Sokkeldirektoratets alternative virkelighet skaper større problemer enn den løser. Det skapes ideer om at metallene kan hentes opp fra havet, i en situasjon der vi trenger å ha fullt trykk på å etablere og utvide gruver på land», skriver Bård Bergfald, daglig leder i Bergfald Miljørådgivere.Foto: Universitetet i Bergen
Bård Bergfald
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I en kronikk i Altinget skriver Sokkeldirektoratet om betydningen av å få nye forsyninger av sjeldne jordarter og andre kritiske mineraler for energiomstillingen.

Dette har Sokkeldirektoratet helt rett i. Det grønne skiftet er overgangen fra en økonomi basert på fossilt karbon, til en økonomi basert på metaller. Solceller trenger ikke olje – de trenger metaller. Elbiler trenger ikke olje – de trenger metaller. Verden vil trenge mange flere gruver, smelteverk og gjenvinningsanlegg – og det raskt. I tillegg trenger den vestlige verden å få bedre kontroll på egen forsyning, slik at avhengigheten av Kina blir lavere. 

Jeg er bekymret for at Sokkeldirektoratets alternative virkelighet skaper større problemer enn den løser.

Behovet for mer metaller og mer frihet fra Kina mener Sokkeldirektoratet kan løses ved å hente opp mineraler fra havbunnen.

I sin kronikk skriver Sokkeldirektoratet at utvinning fra havbunnen kun vil innebære små felt på størrelse med noen få fotballbaner med hundre kilometers mellomrom. Implisitt, dette kan gjøres effektivt og med liten miljøskade.

Men dette stemmer jo ikke. 

Les også

«Mangler forankring i den kjente virkelighet»

Sokkeldirektoratet offentliggjorde for et år siden ett ressursanslag for mineraler på havbunnen, der særlig forekomstene av manganskorper ble løftet frem som den store og mest interessante forekomsten, blant annet fordi de inneholder sjeldne jordarter. I Sokkeldirektoratets ressursvurdering legges det til grunn at manganskorpene er 3 centimeter avleiringer på fast fjell i skråninger. Innholdet av sjeldne jordarter er 0,2 prosent. Avleiringene må sprenges vekk, og bitene plukkes opp og hentes til overflaten for videre prosessering.

En fotballbane er 6000 m2. Med 3 centimeter tykkelse, densitet på 2 og 0,2 prosent innhold er det altså 0,72 tonn sjeldne jordarter på en fotballbane. De minste fabrikkene for sjeldne jordarter trenger minst 2000 tonn per år, de største trenger det tidobbelte. For å forsyne en normal fabrikk må det sprenges mange tusen fotballbaner – hvert år. 

 Det skapes ideer om at metallene kan hentes opp fra havet, i en situasjon der vi trenger å ha fullt trykk på å etablere og utvide gruver på land.

Hvis vi tar en titt på økonomien, så er altså dagens konsentratverdi på sjeldne jordarter ca. 4.500 dollar per tonn – så inntekten vil være 3.150 dollar per fotballbane på havets dyp, ferdig prosessert. Før noen av kostnadene ved sprenging, plukking og prosessering er betalt.

Norges Geologiske Undersøkelse, den fremste fagekspertise på mineraler i Norge, skrev som kommentar til Sokkeldirektoratets rapport at «selv om det usannsynlige ikke er umulig, så mangler scenariene forankring i den kjente virkelighet».

Det er det lett å være enig i.

Et gratis råd

Jeg er bekymret for at Sokkeldirektoratets alternative virkelighet skaper større problemer enn den løser. Det skapes ideer om at metallene kan hentes opp fra havet, i en situasjon der vi trenger å ha fullt trykk på å etablere og utvide gruver på land.

Hvis Regjering og Storting ønsker å bidra til det grønne skiftet og vestlig forsyningssikkerhet for kritiske metaller har jeg et gratis råd til dem:

Ikke bruk tid og penger på Sokkeldirektoratet. Bruk pengene på land i stedet – da skapes det noe av verdi. 

Les også

Omtalte personer

Kjersti Dahle

Direktør for teknologi, analyse og sameksistens, Sokkeldirektoratet
Cand.scient., geologi (Universitetet i Bergen, 1997)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024