Debatt

Nye EU-regler kan være dårlig nytt for norsk leverandørindustri

Norsk leverandørindustri risikerer å havne på sidelinjen i utbyggingen av fornybar energi i Europa nå som EU-landene er blitt enige om et nytt rammeverk for å styrke og beskytte sin egen grønne industri.

HAVVIND: Havvindutbyggingen er godt i gang nedover i Europa, her er havvindmøller i den tyske delen av Nordsjøen, eid av EnBW og Enbridge. «Grunnet dens betydelige offshorekompetanse fra olje- og gassnæringen, har den norske leverandørindustrien potensial til å ta betydelige markedsandeler innen den europeiske havvindutbyggingen», skriver Bård Standal. 
HAVVIND: Havvindutbyggingen er godt i gang nedover i Europa, her er havvindmøller i den tyske delen av Nordsjøen, eid av EnBW og Enbridge. «Grunnet dens betydelige offshorekompetanse fra olje- og gassnæringen, har den norske leverandørindustrien potensial til å ta betydelige markedsandeler innen den europeiske havvindutbyggingen», skriver Bård Standal. Foto: Enbridge / Reuters / NTB
Bård Standal
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det nye rammeverket ble vedtatt av EU-landene i februar, og har fått navnet Net-Zero Industry Act. Hensikten med det er å hjelpe og beskytte Europas grønne industri i møte med internasjonal konkurranse, og sikre at nullutslippsteknologi som brukes i Europa fortsatt vil bli produsert i Europa.

Hvis ikke Norge snarest innlemmer den nye lovpakken i EØS-avtalen, risikerer norske selskaper å bli behandlet som om de kommer fra tredjeland når de i fremtiden deltar i auksjoner om utbygging av fornybar energi i Europa. Det betyr at de kan bli tilsidesatt til fordel for leverandører fra EU-land.

Bakteppet for den økende proteksjonismen i EU er Russlands pågående krigføring i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Bård Standal
Nestleder, Fornybar Norge

Risikerer dårligere konkurransevilkår 

EU planlegger en storstilt utbygging av fornybar energi de neste tiårene for å nå klimamålene sine. Det betyr enorme muligheter for norsk leverandørindustri, særlig innen havvind. EU har som mål å seksdoble havvind-kapasiteten sin de neste seks årene, opp fra rundt 19 GW i dag til minst 111 GW innen 2030, og deretter å bygge ut minst 170 GW med ny havvindkapasitet innen 2050.

Grunnet dens betydelige offshorekompetanse fra olje- og gassnæringen, har den norske leverandørindustrien potensial til å ta betydelige markedsandeler innen den europeiske havvindutbyggingen.

Men istedenfor å kunne ta en ledende rolle – særlig innen utbyggingen av flytende havvind – risikerer leverandørindustrien nå å få dårligere konkurransevilkår. Det kan bety færre oppdrag og lavere inntekter. Net-Zero Industry Act sier nemlig at import fra land som ikke er med i EU og som har en markedsdominerende posisjon skal begrenses.

Les også

Norges eksport innen fornybar energi – vindkraft, solenergi, vannkraft, bioenergi og hydrogen – har økt betydelig de senere årene. Den doblet seg i perioden 2018-2022, fra 9,1 til 18,6 milliarder kroner, ifølge Eksportmeldingen 2024.

Havvind stod i 2022 for rundt 12 milliarder kroner – eller omtrent to tredeler – av den samlede fornybareksporten. Det har vært stor vekst innen havvindeksporten de senere årene, men hvordan utviklingen vil bli videre er usikker.

Det er viktig at norske politikere og myndigheter tar grep nå for å forhindre at den norske leverandørindustrien får dårligere konkurransevilkår.

Bård Standal
Nestleder, Fornybar Norge

Net-Zero Industry Act er bare en forsmak på hva Norge som utenforland har i vente. Det snakkes om at EU nå jobber med en ny Industrial Deal, som skal trygge europeiske arbeidsplasser, og beskytte og hjelpe all industri i EU i møte med økende internasjonal konkurranse. Også her risikerer vi å havne utenfor.

Bakteppet for den økende proteksjonismen i EU er Russlands pågående krigføring i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. EU ønsker derfor å bli mer selvforsynt innen industri og energi, og mindre avhengig av import fra land utenfor EU, slik som Russland.

En grønn industrirevolusjon 

Målet er at Net-Zero Industry Act vil føre til en grønn industrirevolusjon i Europa og dermed få fart på energiomstillingen. For å til dette, har EU kortet ned på saksbehandlingstiden når det gjelder å gi tillatelse både til utbygging av mer fornybar energi og til grønne industrietableringer, og gjort det enklere å skaffe finansiering til slike prosjekter.

Net-Zero Industry Act betyr derfor også at det kan bli mindre attraktivt for utenlandske investorer å investere i fornybar energi og annen grønn industri i Norge.

Mens det i Norge kan ta flere år å få konsesjonsbehandlet søknader, skal det i EU heretter ta maks 1,5 år å behandle søknader om grønne næringsetableringer. For utbygging av havvind er fristen satt til tre år, mens for annen ny fornybar energi er fristen maks to år. Det betyr at grønne prosjekter i EU-land vil kunne realiseres mye raskere enn i Norge.

Les også

Det vil heller ikke være positivt for Norge å ha andre regler enn de fleste andre land i Europa. I likhet med EU ønsker også Norge å satse stort på grønn industri slik som batteri- og hydrogenfabrikker. Men hvis det oppleves som mer komplisert å gjøre slike investeringer i Norge, kan det være at investorer i stedet vil velge å plassere pengene sine i våre europeiske naboland.

Det er viktig at norske politikere og myndigheter tar grep nå for å forhindre at den norske leverandørindustrien får dårligere konkurransevilkår, og sørge for at det fremdeles vil være attraktivt å investere i grønn industri i Norge. Norge må derfor snarest mulig få innlemmet Net-Zero Industry Act i EØS-avtalen.

Omtalte personer

Bård Standal

Viseadministrerende direktør i Fornybar Norge
Cand.jur ved Universitetet i Oslo, Executive MBA i bedriftsstrategi

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024