Debatt

WWF: Klima- og miljømyndighetene må på banen i havvindutbyggingen

I Hurdalsplafformen slo regjeringen fast at klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Ordet natur var imidlertid ingen steder å se da regjeringens forslag til tildelingskriterier for havvind ble lagt ut på høring. Skal vi klare å oppfylle våre forpliktelser, må også klima- og miljømyndighetene på banen.

Utenfor Haugesund er det i dag to flytende havvindturbiner i drift ved et testsenter. Regjeringen planlegger å legge til rette for mange flere. Da må miljømyndighetene på banen for å ivareta naturhensyn, skriver WWF.
Utenfor Haugesund er det i dag to flytende havvindturbiner i drift ved et testsenter. Regjeringen planlegger å legge til rette for mange flere. Da må miljømyndighetene på banen for å ivareta naturhensyn, skriver WWF.Foto: Carina Johansen / NTB
Ragnhild Elisabeth Waagaard
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Regjeringen har planer om å bygge ut 30 GW havvind innen 2040. Det vil kunne gjøre havvind til Norges største industrisatsning siden olje og gass.

Ifølge Bergen Offshore Wind Center vil den nye industrien kunne ta opp hele 8,5 prosent av arealet til norsk økonomisk havsone. For å sikre at utbyggingen har et lavt naturavtrykk, må den skje på naturens premisser. God naturkartlegging og strenge naturkrav må til.

Naturen nedprioritert i havvindarbeidet

WWF Verdens naturfond er med i Olje- og energidepartementets (OED) arbeidsgruppe for sameksistens sammen med Offshore Norge, Fiskarlaget, DNV, Fornybar Norge, Fiskebåt og Havforskningsinstituttet. Til tross for at vi har ulike interesser, har vi, i et felles høringssvar, klart å enes om 13 tiltak for å ivareta natur i havvindutbyggingen.

Det er oppsiktsvekkende at Klima- og miljødepartementet (KLD) ikke har merknader til OEDs høringsforslag

Ragnhild Elisabeth Waagaard
Leder for klima- og energiteamet i WWF

Også Stortinget har lagt vekt på natur i sin vurdering av havvind. I et eget vedtak har nasjonalforsamlingen bedt regjeringen om å «sikre at utbygging og drift av havvindparker og annen fornybar energiproduksjon på norsk sokkel har vesentlig bedre natur- og miljøregnskap enn tidligere energiprosjekter i Norge.» Så mye bedre at «utbygging og drift skal gjøres på en måte som sikrer svært lav eller positiv samlet naturpåvirkning over tid.»

Med et så tydelig stortingsvedtak er det oppsiktsvekkende at regjeringen nedprioriterer natur i havvindarbeidet, og at Klima- og miljødepartementet (KLD) ikke har merknader til OEDs høringsforslag. Det virker som om departementet med ansvar for å ivareta klima og natur ikke ser ut til å ha noen rolle i den nye industrisatsingen?

Miljødirektoratet på sin side har i sitt høringssvar påpekt at naturmangfold bør inn som et eget punkt under bærekraftskriteriene, og at undersøkelser av naturmangfoldet burde settes i gang samtidig som geologiske undersøkelser. Dette er gode tiltak, men langt fra nok for å kunne oppfylle Stortingets vedtak.

Les miljømyndighetenes svar på kritikken fra WWF her:

Les også

Hvor blir det av klima- og miljømyndighetene?

Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de ikke skal gjøre samme feil som i utbyggingen av vindkraft på land, som førte til store konflikter og et tre år langt moratorium for tildeling av nye konsesjoner.

Dagens manglende ressurser og innflytelse på området er en alvorlig systemfeil i norsk forvaltning av naturressurser

Ragnhild Elisabeth Waagaard
Leder for klima- og energiteamet i WWF

En av årsakene var at natur ikke ble ivaretatt. Blant annet ble 72 prosent av konsesjonene gitt i viktige leveområder for truede arter. Miljødirektoratet hadde flere tilbakemeldinger og anbefalinger i prosessen som ikke ble hørt av Norges vassdrags- og energidirektoratet og OED, som hadde det siste ordet.

Det er avgjørende at KLD og Miljødirektoratet, som har som oppgave å forvalte norsk natur, får ressurser og et tydelig mandat til å sikre at naturkonsekvenser blir minimert i fremtidige kraftutbygginger. Dagens manglende ressurser og innflytelse på området er en alvorlig systemfeil i norsk forvaltning av naturressurser. Hvis ikke dette rettes, kan ikke regjeringen levere på Stortingets vedtak og Hurdalsplattformen.

Løftene må innfris

I årene fremover vil Norge både måtte spare energi og bygge ut mer fornybar kraftproduksjon som et svar på energikrisen, klimakrisen og naturkrisen. Løsningene må lages med alle tre krisene for øyet, slik at vi ikke forverrer den ene mens vi forsøker å løse de to andre. Det er på tide at regjeringen holder sine løfter om å legge klima og natur som en ramme rundt all politikk, og lar naturen få en sentral plass i norsk havvindutbygging.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00