Kommentar av 
Karoline Andaur

WWF: Milepæl i arbeidet mot global plastforsøpling

Verden er nå midt i en avgjørende fase i kampen mot plastforurensning. For første gang i historien er utkastet til en global, rettslig bindende plastavtale på bordet, men vi er ikke over målstreken ennå, skriver Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

«I november møtes verdens land i Nairobi til tredje forhandlingsmøte. Dette er en historisk sjanse til å få på plass en ny gullstandard for miljøavtaler, og vise at internasjonalt samarbeid i miljø- og klimakampen er mulig», skriver Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
«I november møtes verdens land i Nairobi til tredje forhandlingsmøte. Dette er en historisk sjanse til å få på plass en ny gullstandard for miljøavtaler, og vise at internasjonalt samarbeid i miljø- og klimakampen er mulig», skriver Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond
Karoline Andaur
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Plastavtalen skal vedtas på vakta til sittende regjering og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, samme mann som banket igjennom det historiske forhandlingsmandatet i Nairobi i mars 2022. For at avtalen skal bli redningspakken verden sårt trenger, må Norge ta en aktiv rolle for å sikre at ikke de landene som vil minst, får bestemme mest.  

Kan redusere plastforurensingen med 90 prosent 

Forskjellen på en sterk og en svak plastavtale er to forskjellige verdener, viser en oppsiktsvekkende rapport Nordisk ministerråd nylig la frem under FNs generalforsamling i New York. Rapporten viser at hvis plastavtalen inneholder et sett med spesifikke globale tiltak for hele plastens verdikjede, kan vi redusere plastforurensningen i verden med hele 90 prosent innen 2040.  

Feiler vi med å få på plass gode tiltak, kan vi ende opp med en dobling av plastforurensningen. 

Karoline Andaur
Generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Baksiden av medaljen er imidlertid like alarmerende; feiler vi med å få på plass gode tiltak, kan vi ende opp med en dobling av plastforurensningen. 

Avtalens første utkast er nå klart og inneholder blant annet løsninger det pekes på i rapporten, som spesifikke reguleringer mot plastproduktene og materialene med høyest risiko. Dette er plast som har høy sannsynlighet for å havne i naturen, og som forårsaker mest ødeleggelse når den er på avveie. Det legges også opp til globale forbud mot unødvendige plastprodukter og skadelige kjemikalier og materialer, og til sektorspesifikke designkrav for å sørge for at alle plastprodukter produseres slik at de kan gjenbrukes eller resirkuleres. 

Les også

Svake tiltak ennå på bordet 

Det er imidlertid viktig å poengtere at det eksisterende utkastet inneholder et bredt spekter av alternativer, også langt svakere tiltak. Altså er det ikke garantert at det er de sterke og nødvendige tiltakene som blir med videre til den endelige avtalen som skal være ferdig i løpet av 2024. 

Alternativene vi må passe oss for, er nasjonale tiltak som legges opp til å gjennomføres på frivillig basis. Dette kan høres fint ut, men uten felles, bindende regler kan vi ikke løse plastkrisen. Selve grunnlaget for forhandlingene er at enkeltland ikke er i stand til å regulere dette globale markedet på egenhånd, samt at det finnes betydelige stordrifts- og samarbeidsfordeler med et felles regelverk.  

Norske myndigheter har en unik mulighet til å levere et avgjørende bidrag i en kritisk fase.

Karoline Andaur
Generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Norge har stått i bresjen for en global plastavtale internasjonalt. Da kan vi ikke slå oss til ro med en avtale gjennomsyret av svake og frivillige tiltak – det har ikke verden tid til.  

For det haster. Allerede havner mellom 9 og 14 millioner tonn plast i havet hvert år, og bare i det toårige vinduet forhandlingene for avtalen pågår, anslås det at plastforsøplingen i verdens hav kommer til å øke med hele 15 prosent

Regningen må fordeles 

Akilleshælen er som vanlig hvem som skal frem med pengesekken. Her er det naturlig å se til Norge som foregangsland, som en av lederne for Høyambisjonskoalisjonen for å stanse plastforsøpling. Norge har også verdifull erfaring gjennom Bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast. Norske myndigheter har en unik mulighet til å levere et avgjørende bidrag i en kritisk fase, for eksempel ved å annonsere en styrking av det norske bistandsarbeidet på feltet. 

Finansiering er avgjørende for å oppnå en rettferdig fordeling mellom rike land og utviklingsland, og for å sikre at avtalens forpliktelser kan iverksettes effektivt og få varig virkning. Uten proaktive initiativer og ledelse fra land som Norge, er det en reell risiko for at finansieringsspørsmålet kan bli en politisk verkebyll.  

I november møtes verdens land i Nairobi til tredje forhandlingsmøte. Dette er en historisk sjanse til å få på plass en ny gullstandard for miljøavtaler, og vise at internasjonalt samarbeid i miljø- og klimakampen er mulig. Vi har ikke råd til å la denne sjansen glippe! 

Les også

Omtalte personer

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00