Marius Arion Nilsen (Frp): Er Fornybar Norge på lønningslisten til Motvind?

Dette spørsmålet stiller jeg meg stadig oftere når Fornybar Norge er ute og kjemper for vindkraft, som hyppigere ender med selvskading isteden, skriver stortingsrepresentant og energipolitiker Marius Arion Nilsen (Frp).

Marius Arion Nilsen (Frp) angriper Fornybar Norges leder Åslaug Haga og mener hun snakker ned sine motstandere. 
Marius Arion Nilsen (Frp) angriper Fornybar Norges leder Åslaug Haga og mener hun snakker ned sine motstandere. Foto: Javad Parsa og Beate Oma Dahle / NTB
Marius Arion Nilsen

Som når Fornybar Norge leder Åslaug Haga angriper rettighetene og mulighetene kommunene fikk fra Stortinget sommeren 2023 med endringene i vindkraftkonsesjonssystemet. Disse reglene kom illustrerende nok på plass som resultatet av tidligere storstilt vindkraftutbygging hvor kommuner, lokalbefolkning og natur i alt for liten grad ble hørt og hensyntatt.

Frp stillte – og fikk flertall for – krav i vindkraftmeldingen blant annet om lokal aksept, og som arkitekten for å stramme inn i vindkraftregimet som sikret kommunene reell selvbestemmelsesrett, så mener vi det var, og fremdeles er riktig.

Men dette virker å falle Haga tungt for brystet.   

Det siste eksempelet var når Fornybar Norge general Åslaug Haga, sammen med ny energi- og miljøkomiteleder Ingvil Kjerkol (Ap) skulle knuse myter om vindkraft og oppdra folket til den rette energitro nylig.

Duoen fremmet derfor en liste med 10 vindkraftmyter som skulle knuses. Problemet er bare at de fleste «mytene» ikke ble knust, snarere tvert om. 

Les også

Fornybar Norges nedlatende tone

Det er helt legitimt å være for vindkraft, for vannkraft, og kjernekraft er faktisk også legitimt, men ikke minst så er det også helt legitimt å være imot. Men, det at man er imot noe, betyr ikke nødvendigvis at man ikke forstår sitt eget beste. Tidvis er det dessverre den tonen Fornybar Norge har anlagt i energidebatten, nå sist med myteknusingsforsøket. 

Det er som nevnt lov å være for vindkraft, og det er også lov å jobbe og lobbe for det. Men det er også lov å være etterrettelig, saklig og faktuell, samt ikke minst lytte til de som berøres. 

Marius Arion Nilsen
Stortingsrepresentant (Frp)

En av de mer spesielle mytene som forsøkes å knuses, er myten at: «Vindkraft er ustabil kraft». Ifølge Fornybar Norge er dette en myte, men ifølge alle andre så er vindkraft, hvor kraften produseres på naturens nåde når vinden blåser og hvis den blåser, selve definisjonen på ustabil kraft. Det burde være helt elementært. De resterende «mytene» følger i samme spor.

Det er som nevnt lov å være for vindkraft, og det er også lov å jobbe og lobbe for det. Men det er også lov å være etterrettelig, saklig og faktuell, samt ikke minst lytte til de som berøres. Fra sin høye hest gjør ikke Fornybar Norge dette. De stempler istedenfor alle som ikke er enig med dem, som de som ikke har forstått det, som vanskelige som må overtales til å forstå sitt eget beste.

Utenlandssalg er ikke en myte

Utfordringen for Fornybar Norge er at flere av disse «vanskelige», altså de som ikke er enig med Fornybar Norge, også nok vil henge seg opp i et par av de andre «vindkraft»mytene». Blant annet myten: «Norge har nok kraft, om vi bare hadde latt være å selge strøm til utlandet». Fornybar Norge kan mene at det ikke er bra argument, eller mer presist et ubeleilig og ubehagelig argument, men det endrer ikke det faktum at det er sant, ikke en myte. 

Norge har et overskudd av kraft i dag.

Marius Arion Nilsen
Stortingsrepresentant (Frp)

Norge har et overskudd av kraft i dag. Vi nettoeksporterte 17 TWh, altså 11 prosent av all norsk kraftproduksjon til utlandet i fjor. Dette er mer enn dagens årlige vindkraftproduksjon som var på 14 TWh i 2023, men til gjengjeld kun rundt halvparten av overføringskapasiteten i utenlandskablene til England og Tyskland alene.

Vi har 15 mellomlandsforbindelser til, riktignok med mindre kapasitet, men det er forståelig at folk i det ganske land stiller seg skeptisk og ikke minst undrende til hvorfor norsk natur skal bygges ned for storstilt vindkraftproduksjon, hvor mye vil gå til eksport. Spesielt når våre tilknyttede naboland som Tyskland presterer kunststykket å  stenge ned kjernekraften, tilsvarende 10 ganger mer enn vår krafteksport midt under energikrisen.

Ikke belær folk!

Det er mange flere «myter» man kan ta tak i og knuse her, men jeg skal ikke la dette bli en full episode med «Mythbuster».

Istedenfor så skal jeg komme med noen vennlige ord til Fornybar Norge: Snakk med folk, ikke belær dem. Respekter forskjellige synspunkter og argumenter saklig for hvorfor dere ønsker storstilt vindkraftutbygging, og hvorfor dere mener det tjener folk flest i Norge, samt befolkningen som blir direkte berørt av kraftverkene.

Forklar hvorfor dere ønsker å knytte Norge tettere til Europa og forklar det med andre argumenter enn at «EU går den veien». Det er ikke et godt argument, for EU går baklengs på mange felt.

Den økonomiske veksten er rekordlav, næringslivet stenger ned og flytter ut, den globale konkurransekraften svekkes og den kraftigste veksten i Unionen finner man primært i antallet regler, direktiver og forordninger. 

Snakk med folk, ikke belær dem. Respekter forskjellige synspunkter og argumenter saklig for hvorfor dere ønsker storstilt vindkraftutbygging.

Marius Arion Nilsen
Stortingsrepresentant (Frp)

Klarer dere å kommunisere dette faktuelt og seriøst, så er man et godt steg videre i debatten.

Denne metoden, framfor dagens metode hvor dere skal belære de som ikke er enige med at de bare ikke har forstått sitt eget beste, kan muligens hjelpe kampen deres for vindkraft. Det kan dog fremdeles resultere i rungende nei til vindkraft, men det er folk i sin fulle rett til å mene i demokratiet Norge.

Og sist men ikke minst, energiformen Fornybar Norge har bestemt seg for å gå til krig mot, kjernekraft, opplever motsatt utvikling. Folk ønsker mer kunnskap og potensiell etablering velkommen, og grunnen er kanskje at aktørene der snakker med folk, de snakker ikke ned til dem. 

Omtalte personer

Marius Arion Nilsen

Stortingsrepresentant (FrP), medlem, Energi- og miljøkomiteen
master, industriell økonomi og teknologiledelse (Universitetet i Agder, 2011)

Åslaug Marie Haga

Leder, Fornybar Norge
cand.mag. i sosiologi, statsvitenskap og historie (Universitetet i Oslo)

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Trøndelag Ap

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024