1. juni 2023
Høringsfrist: forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helselovgivningen som kan bidra til å redusere utfordringene med isolasjon i norske fengsler.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00