Henrik Asheim
 svarer 
Tonje Brenna

Er det riktig at stortingsmeldingen om arbeidsmarkedspolitikk er utsatt til høsten, og i så fall, hvorfor ikke Stortinget ble varslet om dette?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2231 (2023-2024)

Kan statsråden redegjøre for om det medfører riktighet når statsministeren uttaler at stortingsmeldingen om arbeidsmarkedspolitikk er utsatt til høsten, og i så fall, hvorfor ikke Stortinget ble varslet om dette?
Ifølge listen over saker regjeringen har varslet Stortinget at skal legges frem i løpet av vårsesjonen 2024, skal Arbeids- og inkluderingsdepartementet legge frem stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk i juni. I Klassekampen 7. juni 2024 kan vi lese at statsministeren nå sier denne meldingen skal legges frem etter sommeren. Det ønskes en klargjøring fra statsråden på om statsministerens utsagn stemmer, og en redegjørelse for hvorfor Stortinget i så fall ikke ble varslet om utsettelsen før det ble tatt ut gjennom et utspill i media.

Svar fra torsdag 13. juni 2024

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har tidligere varslet Stortinget om at melding om arbeidsmarkedspolitikken vil bli lagt fram for Stortinget i juni 2024. Tidspunktet hadde nær sammenheng med at Perspektivmeldingen skulle legges fram i samme måned.

Finansdepartementet har meddelt Stortinget at Perspektivmeldingen ikke vil bli lagt fram i juni. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har 11. juni underrettet Stortinget om at heller ikke stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikken vil bli lagt fram denne måneden.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024