Ola Borten Moe (46)

Forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp), 1. nestleder i Sp, stortingsrepresentant
Tidl. olje- og energiminister, politisk rådgiver og parlamentarisk nestlede, Senterpartiet, direktør, SIVA SF
Utdannet: agronom (Skjetlein, 1996), mellomfag, statsvitenskap og historie (NTNU, 1996)
Fødested: Trondheim

6. juni 1976

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon