Symbolsterk debatt om Palestina til lyden fra Gaza-bombing

En viss uro spredte seg da kraftige lydopptak av eksplosjoner trengte inn i Stortingssalen. Flere trakk til vinduene, noen holdt rundt hverandre. Debatten om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat hadde stort alvor og skarpe fronter.

Espen Barth Eide og Ine Marie Søreide var enige om at Norge må forberede seg på en anerkjennelse av en palestinsk stat, men at tidspunktet for å gjøre det, ikke er nå. 
Espen Barth Eide og Ine Marie Søreide var enige om at Norge må forberede seg på en anerkjennelse av en palestinsk stat, men at tidspunktet for å gjøre det, ikke er nå. Foto: Foto: Javad Parsa / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Iscenesettelsen var virkningsfull:

Mens Stortinget tirsdag debatterte et representantforslag fra Rødt om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat, samlet høylytte demonstranter seg utenfor på Løvebakken. De palestinske flaggene vaiet, over høyttalerne var det vekselvis taktfaste rop om et fritt Palestina og dramatiske lydkulisser fra Gaza.

På galleriet satt aktivister med palestinaskjerf, intenst lyttende, i en stillferdig demonstrasjon. I innboksene til Stortingets politikere har det vært fullt. Nå bølget debatten gjennom tre intense timer.  

Høyaktuelt Rødt-forslag

Det grusomme terrorangrepet mot Israel 7. oktober etterfulgt av en dødelig invasjon av Gaza, gjorde Rødts representantforslag høyaktuelt. Da det ble formulert i juni, var det ingen som kunne forestille seg hvordan verden ville se ut når forslaget skulle behandles på Stortinget. 

– De var noens alt, de var noens søsken, sa Ingvild Wetrhus Thorsvik (V). Hun snakket selvsagt om de tusenvis av barna som er blitt drept i angrepene på Gaza de siste ukene.

Norske myndigheter har rettet sterk kritikk av Israels uforholdsmessighet i sin respons mot Hamas, men kunne Rødt og SV få med seg Stortinget på en ytterligere skjerping av Israel-politikken? 

De var noens alt, de var noens søsken.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
Stortingsrepresentant, Venstre

Ulikt tempo i de to forslagene

Dok 8-forslaget om anerkjennelse av Palestina som egen stat , passerte utenriks- og forsvarskomiteen uten å samle noe flertall.

Forslaget lyder slik: 

«Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat».

Inn fra sidelinjen tirsdag formiddag kom det derimot flere såkalte «løse forslag» (se faktaboks).

Blant annet et fra Sp og Ap, som etter alt å dømme vil samle et flertall når det skal voteres over på torsdag. 

Det riktige tidspunktet er nå!

Ingrid Fiskaa
Stortingsrepresentant, SV

Intensjonen er den samme, men det er lagt inn en lengre tidshorisont:

«Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale», står det i dette forslaget.

Det er basert på partiprogrammene til de to partiene, men har også hentet essensen fra komiteens innstilling. 

Les også

Anerkjennelse nå!

Idet debatten hadde bølget noen minutter, kom pushmeldingene om at Israel har tatt kontroll over myndighetsbygninger i Gaza. Antallet sivile ofre virker å stige for hver time. Opplevelsen av hastverk var gjennomgangstonen fra Rødt og SVs representanter. 

– Det er uenighet om tidspunkt for når det er riktig tidspunkt å anerkjenne Palestina som egen stat. Det riktige tidspunktet er nå, utbrøt Ingrid Fiskaa (SV) oppgitt i en replikkveksling med utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). 

Alle Rødts åtte representanter tok plass på talerstolen etter tur:

«En skam for Norge!», mente Geir Jørgensen om regjeringspartienes og Høyres linje.

Seher Aydar fra samme parti uttrykte sin frustrasjon over Ap og Sp med ordlyden «taushet dreper!». 

Marie Sneve Martinussen (Rødt) fra helgens Palestina-demonstrasjon. Også tirsdag var det en kraftfull markering utenfor Stortinget under behandlingen av et forslag fra Rødt om anerkjennelse av en palestinsk stat. 
Marie Sneve Martinussen (Rødt) fra helgens Palestina-demonstrasjon. Også tirsdag var det en kraftfull markering utenfor Stortinget under behandlingen av et forslag fra Rødt om anerkjennelse av en palestinsk stat.  Foto: Heiko Junge / NTB

65.000 underskrifter har flyttet politikk, mente Hege Bae Nyholt (R), som brukte sin taletid på å messe ut navn på alle land som allerede har anerkjent Palestina som egen stat – i det minste alle dem hun rakk å lese opp på sine tilmålte 3 minutter. 

Kjente posisjoner

Frp og Kristelig Folkeparti var motstemmene og fremhevet Israels side av saken. Representanter fra de to partiene valgte nokså forskjellige ordbruk.

Fra Frps representanter kom det både en Hitler-sammenligning, en uttalelse om at denne krigen var blitt «en besettelse for Europa», og militærfaglige refleksjoner om umuligheten av å unngå å «ødelegge noen kuvøser når man skulle ta ut Hamas i et byområde». 

Per-Willy Amundsen fremholdt at Hamas' ideologi må sidestilles med IS og Al-Qaida, og må forstås som «ren destillert ondskap, sprunget ut fra den mentale lidelsen som kalles ekstrem islamisme».

Dag Inge Ulstein (KrF) manet til forsiktighet i debatten. Han la vekt på at kampen om sannheten er intens, og at vi bør være forsiktige med å kategorisere Israels handlinger før verdenssamfunnet har full oversikt. Til spørsmålet om å anerkjenne Palestina som stat nå, spurte han retorisk om vi da «anerkjenner en realitet eller en intensjon». 

KrF varslet at de vil stemme mot regjeringspartienes forslag. 

Les også

Diplomati-Høyre-Ap

Fra Høyre, Ap og Sp var tonen gjennomgående den samme: 

 • Situasjonen er katastrofal, og må stanses.
 • Norge skal være og har vært en av de tydeligste stemmene mot Israel i denne krigen, samtidig som man gjør det klart at Israel har rett til å forsvare seg.  
 • Men det Israel gjør nå, er klare brudd på folkeretten. 

– Regjeringen har sterke intensjoner om å anerkjenne Palestina som en stat, men vi vil at det skal bli en ekte stat. Vi kan bare anerkjenne en stat én gang, og dette er for viktig til at vi ikke bare kan gjøre det til en symbolmarkering nå, sa utenriksminister Espen Barth Eide. 

 Vi kan bare anerkjenne en stat én gang, og dette er for viktig til at vi ikke bare kan gjøre det til en symbolmarkering nå.

Espen Barth Eide
Utenriksminister (Ap)

Det var omtrent likelydende toner fra Høyres Ine Marie Søreide, som la vekt på at politikken overfor Israel har vært den samme under denne og den forrige regjeringen. 

Også Ola Borten Moe (Sp) stilte spørsmålet «blir det raskere fred på Gaza av å anerkjenne en stat som ikke finnes?».

Han reflekterte også over hvilke roller som nå inntas:

– Hamas og kreftene bak dem har oppnådd akkurat det de ønsket. Selvsagt ønsket de å stoppe normaliseringsprosessene som var på gang i Midtøsten, selvsagt visste de hvordan det internasjonale samfunnet kom til å reagere. Og selvsagt spiller vi alle rollene våre, hvert på vårt vis, sa han mot slutten av debatten. 

Dette skal det stemmes over på torsdag

I representantforslaget Dokument 8:237 S (2022-2023), Innst. 26 S (2023-2024) fra Rødts politikere i utenriks- og forsvarskomiteen om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon fremmes følgende forslag: 

 • Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat.
 • Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen).
 • Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten.

I komiteens innstilling får ikke forslagene flertall, men et flertall med blant annet Ap, Sp og Høyre viser til at et anerkjennelsesvedtak om Palestina som stat kun gjøres én gang, og «står klare til å anerkjenne en palestinsk stat når disse medlemmer mener det vil bidra best mulig til en politisk løsning på konflikten». 

Tirsdag ble det levert inn flere løse forslag til saken

 • Forslag nr. 4 fra Aukrust, Åsmund på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet
  • Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.
 • Forslag nr. 5 fra Berg, Lan Marie Nguyen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne
  • Stortinget anmoder regjeringen om å gjennomgå og skjerpe reglene for oljefondet og andre statlig eide bedrifter og fond for å sikre at man trekker ut investeringer i virksomheter som enten direkte eller indirekte medvirker til den ulovlige okkupasjonen av de palestinske områdene.
 • Forslag nr. 6 fra Berg, Lan Marie Nguyen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne
  • Stortinget ber regjeringen om å slå fast at Israels behandling av og folkerettsbrudd mot palestinerne er apartheid og i strid med internasjonal rett i henhold til Roma-traktaten og rasismekonvensjonen.
 • Forslag nr. 7 fra Berg, Lan Marie Nguyen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne
  • Stortinget ber regjeringen arbeide for at Den internasjonale krigsforbryterdomstolen så raskt som mulig gis adgang til Israel og Gaza for å etterforske krigsforbrytelser på begge sider av konflikten.
 • Forslag nr. 8 fra Fiskaa, Ingrid på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne
  • Stortinget ber regjeringa fortsette å ta til orde for umiddelbar våpenkvile og humanitær tilgang til Gaza, og stemme i tråd med dette i FN.
 • Forslag nr. 9 fra Fiskaa, Ingrid på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne
  • Stortinget ber regjeringa fordømme Israels manglande skjerming av helsepersonell og pasientar og krevje garanti for at ambulansar som fraktar pasientar ikkje blir angripne.

---

Rettelse onsdag 15.11.23 klokken 11.00: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at KrF vil støtte regjeringspartienes forslag. Det stemmer ikke. KrF mener forslaget er for lite prinsipielt og at det ikke kan legge til grunn «positiv innvirkning på en fredsprosess» og «uten forbehold om en endelig fredsavtale».

Omtalte personer

Marie Sneve Martinussen

Fungerende partileder (R), stortingsrepresentant for Akershus, medlem, finanskomiteen

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant (FrP), fraksjonsleder, Utenriks- og forsvarskomiteen
bachelor, Political Science (Loyola University, Chicago, USA, 1988), master, International Studies (University of Denver, USA, 1990), NATO Defence College (Roma, Italia, 1997)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00