Xi Jinping (69)

President, Folkerepublikken Kina, generalsekretær, Kinas kommunistparti
Fødested: Beijing, Kina

15. juni 1953

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon