Mobbing og trakassering: 1 av 3 har ikke tillit til at Forsvaret vil klare å rydde opp

Selv om flertallet har tillit til at Forsvaret og forsvarssjefen klarer å rydde opp i sakene som gjelder mobbing og seksuell trakassering, mener rådgiver Martin Stubban i analysebyrået Opinion at det bør «vekke bekymring» at 1 av 3 ikke har tillit til at Forsvaret kan rydde opp. Forsvarssjefen vedgår at rutinene har vært for uklare og kompetansen for lav.

– Vi skal være ærlige på at både kulturendringer og kompetansebygging tar noe tid, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Altinget. Bildet er tatt i forbindelse med et statusmøte om arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret tidligere i år.
– Vi skal være ærlige på at både kulturendringer og kompetansebygging tar noe tid, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Altinget. Bildet er tatt i forbindelse med et statusmøte om arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret tidligere i år.Foto: Terje Pedersen / NTB
Christina Guldstad

Det har vært flere saker i mediene knyttet til Forsvarets håndtering av mobbing og trakassering av kvinner i Forsvaret.

  • 1 av 3 (36 prosent) har ikke tillit til at Forsvaret vil klare å rydde opp i situasjonen, og forbedre forholdene, viser tall fra Opinions samfunnsmonitor.
  • Det er 51 prosent som svarer at de har tillit til at Forsvaret vil klare å rydde opp i situasjonen, mens 13 prosent svarer at de ikke vet.

Opinion har spurt 999 personer over 18 år, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen.

Om undersøkelsen
  • Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 999 personer
  • Undersøkelsen ble gjennomført via telefon i løpet av en uke i år

– Har hatt for uklare rutiner

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til Altinget at varslingssaker er krevende, og at det er flere parter som skal ivaretas.

– Forsvaret har erkjent at vi har hatt for uklare rutiner og lav kompetanse, noe som har medført kritikk for håndteringen av flere saker, sier Kristoffersen og legger til:

– Jeg er i likhet med Forsvarets øvrige ledelse svært opptatt av arbeidsmiljøet i Forsvaret. Derfor gjennomfører Forsvaret systematiske undersøkelser omkring mobbing og seksuell trakassering, samt arbeidsmiljøet mer generelt.

– Folk stiller krav

Opinion spurte også «vil du si du har eller ikke har tillit at Forsvarssjefen vil kunne rydde opp i situasjonen, og forbedre forholdene?». Da svarte 51 prosent at de har tillit til at forsvarssjefen rydder opp, mens 34 prosent ikke har tillit til at forsvarssjefen rydder opp. 15 prosent svarer «vet ikke».

Vi skal være ærlige på at både kulturendringer og kompetansebygging tar noe tid. Mobbing og seksuell trakassering er uakseptabelt uansett kjønn og ett tilfelle er ett tilfelle for mye.

Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef

– Jeg opplever at tallene fra Opinions samfunnsmonitor viser både at folk er opptatt av forholdene internt i Forsvaret og stiller krav til at vi rydder opp. Det arbeidet er vi godt i gang med, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Altinget.

– Vi skal være ærlige på at både kulturendringer og kompetansebygging tar noe tid. Mobbing og seksuell trakassering er uakseptabelt uansett kjønn, og ett tilfelle er ett tilfelle for mye.

Høyere tillit blant Ap- og Høyre-velgere

– Vi ser at flertallet har tillit til Forsvaret og forsvarssjefen, men likevel burde det vekke bekymring for forsvarsledelsen at over 1 av 3 ikke har tillit til at forsvaret kan rydde opp. Forsvaret er jo en institusjon som folk i utgangspunktet har høy tillit til, sier Martin Stubban til Altinget.

Han er rådgiver i innsikt – og analysebyrået Opinion som har gjennomført undersøkelsen.

– Vi ser også at tilliten til at Forsvaret kan rydde opp, er høyere blant Ap- og Høyre-velgere enn hos andre partier. Velgerne til Ap og Høyre er mer positive til Forsvaret i utgangspunktet, så det påvirker nok resultatene, sier Stubban.

Tilliten til at Forsvaret kan rydde opp ligger lavere blant velgerne til Rødt og SV. 

Martin Stubban
Rådgiver, Opinion

– På samme måte ser vi at tilliten til at Forsvaret kan rydde opp, ligger lavere blant velgerne til Rødt og SV. Disse velgerne har sannsynligvis lavere tillit til Forsvaret i utgangspunktet, men det kan også forklares ved at velgerne til disse to partiene er mer opptatt av problemstillinger knyttet til seksuell trakassering.

– Forsvaret må være et trygt sted å være

Landstillitsvalgt Henrik Wirak Onsrud forteller til Altinget at det internt i Forsvaret er mange soldater som forventer at Forsvaret karer å rydde opp.

– Førstegangstjenesten er en plikt, og Forsvaret må være et trygt sted å være, sier han og understreker:

– Forsvaret har en jobb å gjøre, så lenge det er soldater som føler seg utrygge.

– Bra at folk sier ifra

Onsrud er representant fra tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO). TVO representerer soldater som er inne til førstegangstjenesten og elever ved Forsvarets skoler.

– Forsvaret har en jobb å gjøre, så lenge det er soldater som føler seg utrygge, sier Henrik Wirak Onsrud, visekorporal og landstillitsvalgt i Forsvaret.
– Forsvaret har en jobb å gjøre, så lenge det er soldater som føler seg utrygge, sier Henrik Wirak Onsrud, visekorporal og landstillitsvalgt i Forsvaret.
Foto: Håvard Madsbakken

– TVO har krevd at Forsvaret prioriterer arbeidet med å forhindre og forebygge mobbing og seksuell trakassering. Dette er tematikk det må jobbes kontinuerlig med, og vi må inkluderes i dette arbeidet, sier Onsrud.

Ifølge ham gjøres det nå et godt arbeid internt i Forsvaret for å forhindre mobbing, seksuell trakassering og at det skal være rom for å melde ifra.

– Vi kan ikke sende unge voksne inn for å avtjene en plikt uten at det finnes velfungerende rammer rundt. Det er bra at folk sier ifra. Det gjør Forsvaret bedre, sier Onsrud.

– Vi opplever å bli hørt

Han mener de tillitsvalgte i Forsvaret tidlig ble inkludert i arbeidet med å rydde opp i en ukultur. Han trekker frem at de har vært i «tett dialog» med forsvarsledelsen.

– Vi opplever å bli hørt, og har fått mulighet til å forme tiltak og planer som utarbeides av Forsvaret, sier Onsrud og legger til:

– Vi er spente på hvordan kulturendringen blir. Forsvaret er en stor organisasjon, og det er viktig at alle ser viktigheten med å gjøre forebyggende arbeid.

Krever tydelige reaksjoner

Onsrud trekker frem kultur og kompetanse.

Uten tydelige reaksjoner gir man inntrykk av at det er greit. Det skaper en ukultur og mistillit til systemet.

Henrik Wirak Onsrud
Landstillitsvalgt, Forsvaret

– Det må være en kultur for å kunne si ifra, der det er tydelig at mobbing og seksuell trakassering ikke er lov, sier han og fortsetter:

– Det må også være nok kompetanse hos alle. Kompetanse om hvordan man varsler, hva som kan varsles og hvem man kan varsle til er viktig for de vernepliktige. Det er også viktig at de som behandler varslinger vet hvordan varslene skal håndteres og gir tydelige reaksjoner. Uten tydelige reaksjoner gir man inntrykk av at det er greit. Det skaper en ukultur og mistillit til systemet.

– Ikke gjort en god nok jobb

Altinget Forsvar har tidligere intervjuet forsvarssjef Eirik Kristoffersen. En sjef som var veldig opptatt av at det aller viktigste i Forsvaret er «folka».

– Helt personlig synes jeg det er skamfullt at vi ikke har vært flinke nok til å hverken forebygge eller håndtere mobbesaker, saker rundt utestenging, og de mest alvorlige sakene som handler om seksuell trakassering og direkte overgrep, sa Kristoffersen til Altinget.

– Vi i Forsvaret skal løse oppdraget vårt og ta vare på folkene våre. Vi har ikke gjort en god nok jobb med å ta vare på alle, la han til.

Omtalte personer

Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef, Forsvaret
Krigsskolen (Linderud, 1995)

Martin Stubban

Rådgiver, Opinion
Statsvitenskap (NTNU)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00