Seksuell trakassering: – Vi kan ikke vente at myndighetene løser dette for oss

Seksuell trakassering skjer i størst grad på arbeidsplassen i arbeidstiden. I overnattings- og serveringsbransjen har over halvparten ingen, eller mangelfulle, rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Fellesforbundet har opprettet et eget varslingsutvalg. Tuva Moflag (Ap) trekker frem at ILO-konvensjonen om trakassering skal ratifiseres.

– Skal vi ha et seriøst
og organisert arbeidsliv må vi ha kanaler og struktur for å håndtere seksuell
trakassering, sier Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet, til
Altinget.
– Skal vi ha et seriøst og organisert arbeidsliv må vi ha kanaler og struktur for å håndtere seksuell trakassering, sier Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet, til Altinget.Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet
Christina Guldstad

ILO-konvensjonen 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet er på vei til å bli ratifisert i Norge. Den foreløpige datoen for behandling i Stortinget er 1. juni i år.  

– Ratifisering av ILO-konvensjon nummer 190 bidrar til å sette seksuell trakassering på dagsordenen. Dette er en del av regjeringens storrengjøring i arbeidslivet. Vi vil ha et tryggere arbeidsliv med mer organisering på arbeidsplassene, sier Tuva Moflag (Ap) til Altinget.

Hun er andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Likestillingsministeren har også startet arbeidet med en stortingsmelding som vi vil få til behandling i løpet av 2024, sier Moflag.

– Meldingen skal endre Norge

Det var i 2022 at regjeringen begynte arbeidet med en stortingsmelding mot seksuell trakassering.

– Vi vil samle politikken og forskningen i en stortingsmelding, som vi vil at i seg selv skal skape debatt og engasjement og være med på å endre Norge, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen.

Seksuell trakassering er en aktuell problemstilling i flere bransjer, og hotell- og restaurant skiller seg særlig ut. Fellesforbundet har vært opptatt av å ta konkrete grep.

Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet

Meldingen skal kartlegge omfanget av seksuell trakassering i arbeidsliv, opplæringssektoren og på kultur- og fritidsarenaer, og foreslå forebyggende tiltak og annen innsats mot seksuell trakassering.

– Seksuell trakassering er en aktuell problemstilling i flere bransjer, og hotell- og restaurant skiller seg særlig ut. Fellesforbundet har vært opptatt av å ta konkrete grep, sier Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet, til Altinget.

– Skal vi ha et seriøst og organisert arbeidsliv må vi ha kanaler og struktur for å håndtere seksuell trakassering, legger hun til.

Moflag er enig i at enkelte bransjer peker seg «særlig negativt ut».

Ingen rutiner eller mangelfulle

Arbeidstilsynet har i årene 2018 til 2022 gjennomført 833 tilsyn hvor de har kontrollert om overnattings- og serveringsvirksomheter har rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Tilsynet fant brudd på regelverket i mer enn halvparten av tilsynene.

– Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at det ikke skal skje. En samtale mellom leder og ansatte er første steg for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Her finnes det gode samtaleverktøy som kan gjøre praten enklere, uttalte Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim i en pressemelding.

– I 55 prosent av tilsynene fant vi at virksomhetene ikke hadde rutiner i det hele tatt eller hadde mangelfulle rutiner, la hun til.

1 av 5 utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Trakasseringsbarometeret 2023, er landets første omfattende undersøkelse om seksuell trakassering i arbeidslivet gjennomført av Kantar Public.  Trakasseringsbaromeretet er et samarbeidsprosjekt med Likestillings-og diskrimineringsombudet, LO, Tekna, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Parat og Handel og Kontor.

I rapporten kommer det frem at en av fem har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben de siste 12 månedene, og at fire prosent sier de har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene. Undersøkelsen viser at seksuell trakassering og uansett seksuell oppmerksomhet skjer i størst grad på arbeidsplassen i arbeidstiden og utføres av kollegaer.

Les også

Tror fagorganisering hjelper

Vistnes mener regjeringen har tatt et viktig grep ved å ratifisere ILO konvensjonen 190.

– Jeg mener regjeringen fører en politikk som bidrar til at vi får et mer seriøst arbeidsliv ved å satse på faste, hele stillinger og innføringen av et høyere fagforeningsfradrag, sier Vistnes og legger til:

– Det politiske miljøet må legge til rette for gode lovbestemmelser der det stilles tydelige krav. Det må være et godt regelverk og at grensen er tydelige å forholde seg til. Politikken må legge til rette for at folk organiserer seg og at tariffavtaler kommer på plass.

– Mener du at seksuell trakassering i arbeidslivet vil forsvinne med økt fagforeningsfradrag og flere faste stillinger?

Vi mener at uten partssamarbeid og at folk har en tillitsvalgt å gå til på arbeidsplassen, blir det mer krevende å få bort seksuell trakassering.

Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet

– Det vil i hvertfall være et godt fundament for å jobbe aktivt med problemstillingen fordi du får et partssamarbeid. Vi mener at uten partssamarbeid og at folk har en tillitsvalgt å gå til på arbeidsplassen, blir det mer krevende å få bort seksuell trakassering, sier Vistnes.

– Tillitsvalgt og bedrift kan arbeide sammen for å skape trygge arbeidsplasser der seksuell trakassering ikke aksepteres. Et organisert arbeidsliv med faste ansatte gir en større forutsetning for et trygt og godt arbeidsmiljø, legger hun til.

– Partene i arbeidslivet må også bidra

Fellesforbundet oppdaterte i 2022 tariffbestemmelsene for å ha et bedre rammeverk i arbeidet mot seksuell trakassering.

– Vi som parter i arbeidslivet må også bidra. Vi kan ikke vente at myndighetene løser dette for oss, sier Vistnes.

Hun mener skolering, bevisstgjøring og kulturendring som viktige grep i kampen mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

– Det nytter ikke bare med gode bestemmelser i lover og avtaleverk. Jobben må gjøres ute på arbeidsplassene. Det må være trygt for de ansatte å gå på jobb, sier Vistnes.

– Stortinget kan bidra med tre ting

– Hvordan arbeider dere i komiteen med seksuell trakassering på arbeidsplassene?

– Vi er lovgivere, så det er tre ting vi hovedsakelig kan bidra med fra Stortinget for å hindre seksuell trakassering på arbeidsplassene. Vi kan bidra med holdningsskapende arbeid. Det er viktig at både stortingspolitikere, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner setter søkelys på at dette er et samfunnsproblem som må håndteres, sier Moflag og fortsetter:

– Vi kan styrke lovverket. ILO-konvensjon nummer 190 om avskaffelse av vold og trakassering blir nå ratifisert. Det er veldig bra, og i tillegg er nå arbeidsmiljølovens regelverk styrket med en presisering om vern mot seksuell trakassering. Vi kan gi bevilgninger. Det går å se for seg at Arbeidstilsynet får økte bevilgninger for å følge dette opp.

Vi kan styrke lovverket. ILO-konvensjon nummer 190 om avskaffelse av vold og trakassering blir nå ratifisert. Det er veldig bra, og i tillegg er nå arbeidsmiljølovens regelverk styrket med en presisering om vern mot seksuell trakassering. 

Tuva Moflag, andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen (Ap)

– Har dere bevilget mer penger til Arbeidstilsynet for å følge opp seksuell trakassering?

– Nei. Vi vedtar ikke bevilgninger i en lovsak, det kommer i ordinære budsjettprosesser, sier Moflag og fortsetter:

– Men regjeringen har styrket Arbeidstilsynet. Det er blant annet begrunnet med arbeidsoppgavene deres knyttet til innleie. Det er en del av den overordnede brede storrengjøringen på arbeidslivet som vi har satt igang, enn spesifikt på arbeidet med seksuell trakassering.

– Hvorfor tenker du at faste stillinger og fagforeningsfradrag vil begrense seksuell trakassering på arbeidsplassen?

–  Vi ser at en svakere tilknytning til arbeidslivet påvirker sikkerhetsarbeid på arbeidsplasser. Det vil være de samme problemstillingene for seksuell trakassering, sier Moflag og fortsetter:

– Den norske modellen handler om å ha et godt etablert partssamarbeid. Flyktige arbeidsforhold svekker muligheten til å jobbe proaktivt med det.

Skolering av tillitsvalgte

Vistnes trekker frem at Fellesforbundet har skolert tillitsvalgte på arbeidsplassene for at de skal være bedre til å bistå arbeidstagere som har vært utsatt for seksuell trakassering.

– Vi har også opprettet et eget varslingsutvalg. Slik at våre medlemmer kan ta kontakt om de blir utsatt for noe på egen arbeidsplass eller på et av forbundets arrangementer, sier hun.

Vi mener seksuell trakassering er en særskilt problemstilling som ikke kan håndteres på samme måte som en oppsigelsessak eller tariffspørsmål. Derfor må våre tillitsvalgte kunne håndtere de sakene som dukker opp i arbeidshverdagen.

Kine Asper Vistnes, nestleder i Fellesforbundet

– Hvor mye ressurser bruker dere på dette?

– Det er vanskelig å si i kroner og øre, men vi bruker ressurser på skolering. Varslingsutvalget bruker tid og krefter på å håndtere sakene som kommer inn til oss, og vi har fagpersoner som er ekstra gode på området, sier Vistnes.

– Vi mener seksuell trakassering er en særskilt problemstilling som ikke kan håndteres på samme måte som en oppsigelsessak eller tariffspørsmål. Derfor må våre tillitsvalgte kunne håndtere de sakene som dukker opp i arbeidshverdagen, legger hun til.

Nestlederen forteller at forbundet har hatt et større arbeid på seksuell trakassering de senere årene.

– Vi har vært opptatt av å operasjonalisere retningslinjene for seksuell trakassering, og ikke bare ha det på papiret, sier Vistnes.

Les også

– Mer enn festtaler 

Hun trekker frem at det er flere ansatte i forbundet med spisskompetanse på området.

– Det er viktig at det ikke blir festtaler. Vi har lagt til rette for en åpen kanal inn til forbundet for disse henvendelsene. Mange tenker at det er bra å ikke få henvendelser, men vi mener det ikke er riktig. Flere melder ifra når det er tilrettelagt for det, sier Vistnes og fortsetter:

– Vi har sett at det ofte går for lang tid før det tas tak i seksuell trakassering. Prosessen må starte raskest mulig, før det eskalerer.

Omtalte personer

Tuva Moflag

Stortingsrepresentant for Akershus, Andre nestleder, arbeids- og sosialkomiteen
Siviløkonom (Høgskolen i Bodø (2002)

Kine Asper Vistnes

Nestleder, Fellesforbundet

Anette Trettebergstuen

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Arbeiderpartiets kvinnenettverk
Grunnfag i statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2001)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00