Streik i staten – disse virksomhetene berøres

Fredag morgen ble det klart at forhandlingene i statsoppgjøret ikke har nådd frem. Det betyr at mange statsansatte tas ut i streik. 

Statsansatte i flere departementer er allerede tatt ut i streik, og flere vil legge arbeidet ned fra mandag av. Det ble ikke enighet mellom staten og Unio og Akademikerne i årets lønnsoppgjør. 
Statsansatte i flere departementer er allerede tatt ut i streik, og flere vil legge arbeidet ned fra mandag av. Det ble ikke enighet mellom staten og Unio og Akademikerne i årets lønnsoppgjør. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til NRK torsdag kveld at det kanskje er det vanskeligste statsoppgjøret han har ledet. Og fredag morgen meldte partene at det ikke var mulig å komme frem til noen løsning.

Uenigheten handler om de to avtalene i staten, slik det har vært siden 2016. Staten har ønsket å samle alt i en avtale, både for LO, YS, Akademikerne og Unio. Det har ikke Unio og Akademikerne ønsket. 

Mange medlemmer tas i ut streik umiddelbart, og det blir trappet opp utover i neste uke. 

Unio Stat mener regjeringen har utvist maktarroganse og har ønsket å overkjøre et flertall i dette oppgjøret. 

– Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier Guro Lind, forhandlingsleder for Unio Stat i en pressemelding. 

Hun mener staten aldri var interessert i å komme Unios krav i møte.

– Staten visste godt at Unio og Akademikerne aldri kunne akseptere en slik avtale. Staten og regjeringen har selv valgt streik, sier Lind.

Unio og Akademikerne er klart størst i staten, men regjeringen velger å overkjøre dette flertallet, mener Unio.

– Det vitner om maktarroganse, og er en politisering av lønnsforhandlinger som er svært problematisk og undergraver partssamarbeidet i staten, sier Lind.

– Hadde forventet staten som seriøs part

– Staten har i årets hovedoppgjør vist holdninger som ikke er en av landets største arbeidsgivere verdig. Akademikerne må streike for å beholde tariffavtalen, sier Kristian Botnen, leder av NITO Stat. 

Han trodde ikke denne streiken skulle bli en realitet. 

– Akademikerne er seriøse parter i norsk arbeidsliv. Det hadde vi forventet at staten også var, sier han på egne hjemmesider.

Det har i hele vår vært kjent at staten har hatt som mål å ha en samlet tariffavtale, ikke to. Botnen mener dette er et «system fra forrige årtusen».

– Statlige virksomheter er komplekse og ulike. Derfor har vi hatt et system der lønnsfordelingen forhandles lokalt i virksomhetene. Dette ønsker våre medlemmer og tillitsvalgte, men også arbeidsgiverne i de statlige virksomhetene, sier Botnen.

Leder i Akademikerne stat er tydelig på at det ikke var mulig å akseptere en tariffavtale som er dårligere for medlemmene enn den avtalen man har hatt. 

– Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

– Lik lønn for likt arbeid 

Karianne Tungs første lønnsoppgjør i staten endte i streik. 
Karianne Tungs første lønnsoppgjør i staten endte i streik.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, som er ansvarlig statsråd for statens ansatte, mener ulike avtaler i staten kan bidra til at man ikke får lik lønn for likt arbeid. 

– For oss handler det om lik lønn for likt arbeid, uansett hvor du er organisert. Ulike avtaler kan bidra til økte forskjeller og det kan jeg ikke forsvare. Ansatte i samme virksomhet, med de samme oppgavene, skal ikke ha ulike lønns- og arbeidsvilkår. Derfor har vi stått på kravet om én avtale, og at alle ansatte skal være sikret en lønnsøkning, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding. 

Enighet mellom LO, YS og staten

NRK melder fredag morgen at LO og YS er blitt enige med staten i sitt oppgjør. 

Lønnsoppgjøret skal være innefor frontfaget på 5,2 prosent.

Sentralt blir det et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle. Samtidig blir det lokal avsetning på 2,15 prosent av lønnsmassen i den enkelte virksomhet. 

Riksmekler Mads Ruland har ikke klart å føre partene til enighet i oppgjøret mellom Akademikerne/Unio og staten. Det blir streik i staten. 
Riksmekler Mads Ruland har ikke klart å føre partene til enighet i oppgjøret mellom Akademikerne/Unio og staten. Det blir streik i staten.  Foto: Terje Pedersen / NTB

Disse tas ut – opptrapping mandag

Akademikerne, som NITO er en del av, har tatt ut 1238 medlemmer i streik fra fredag morgen og ytterligere 697 fra mandag. 

Unio tar ut 11 virksomheter i streik fra fredag, men trapper opp mandag med flere. Totalt 1594 personer er tatt ut i streik i Unio. 

Flere departementer rammes av streik, og som Altinget skrev onsdag, gjelder dette også Finansdepartementet, som er midt i den travle innspurten av revidert nasjonalbudsjett. 

Disse virksomhetene ble rammet av Akademikernes streik fra fredag morgen:

 • Arbeidstilsynet (47 stk)
 • Finansdepartementet (120 stk)
 • Kripos (158 stk)
 • Landbruks- og matdepartementet (53 stk)
 • Mattilsynet (237 stk)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (295 stk)
 • Oslo Politidistrikt (230 stk)
 • Samferdselsdepartementet (66 stk)
 • Statens Jernbanetilsyn (31 stk)
 • Forsvarets Forskningsinstitutt (1 stk)

Disse virksomhetene rammes av Akademikernes streik fra mandag morgen:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet (121 stk)
 • Arbeidstilsynet (Trondheim, 111 stk)
 • Direktoratet for medisinske produkter (211 stk)
 • Finansdepartementet (2 stk)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (104 stk)
 • Mattilsynet (Trondheim, 32 stk)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (Trondheim, 59 stk)
 • Oslo politidistrikt (46 stk)
 • Samferdselsdepartementet (1 stk)
 • Statens jernbanetilsyn (Trondheim, 10 stk)

Disse virksomhetene ble rammet av Unio stats streik fredag morgen:

 • Arbeidstilsynet (1 stk)
 • Oslo Politidistrikt (2 stk)
 • Sametinget (1 stk)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (1 stk)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (6 stk)
 • Oslomet – storbyuniversitetet (2 stk)
 • Sør-Øst politidistrikt (1 stk)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (3 stk)
 • Øst politidistrikt (2 stk)
 • Finnmark politidistrikt (1 stk)
 • De samiske videregående skoler (1 stk)

Fra mandag av blir også disse virksomhetene rammet av Unio stats streik:

 • Direktoratet for medisinske produkter
 • Nav (8 stk)
 • Skatteetaten (41 stk)
 • Flere fra Finnmark politidistrikt (9 stk)
 • Flere fra Kripos (10 stk)
 • Flere fra Oslo politidistrikt (80 stk)
 • Flere fra Politidirektoratet (9 stk)
 • Sør-Vest politidistrikt (116 stk)
 • Sør-Øst politidistrikt (89 stk)
 • Trøndelag politidistrikt (26 stk)
 • Vest politidistrikt (106 stk)
 • Økokrim (10 stk)
 • Flere fra Øst politidistrikt (66 stk)
 • Flere fra Sametinget/Samediggi (17 stk)
 • Arkivverket (38 stk)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (11 stk)
 • Veterinærinstituttet (13 stk)
 • Norges geologiske undersøkelse (52 stk)
 • Flere fra Samisk videregående skole (18 stk)
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (6 stk)
 • Høyskolen på Vestlandet (78 stk)
 • Flere fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (47 stk)
 • Flere fra Norges teknisk- naturvitenskapligeuniversitet (324 stk)
 • Flere fra OsloMet – storbyuniversitetet (63 stk)
 • Universitetet i Bergen (118 stk)
 • Universitetet i Oslo (52 stk)
 • Universitetet i Stavanger (84 stk)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (103 stk)

---

Saken er oppdatert 24. mai klokken 15.23 med rettelser av hvilke virksomheter som blir rammet av streik. Det er også tilføyet informasjon om hvor mange som blir tatt ut i streik hos respektive virksomhet.

Omtalte personer

Karianne O. Tung

Digitaliserings- og forvaltningsminister
bachelor i statsvitenskap (NTNU, 2008)

Guro Elisabeth Lind

Forhandlingsleder i Unio Stat, leder av Forskerforbundet
Cand. Scient i molekylærbiologi (UiO 2001) og Dr Philos (UiO 2005) innen kreftforskning

Kari Tønnessen Nordli

Leder i Akademikerne stat, advokat i Tekna
Cand.jur (Universitetet i Oslo, 1990)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00