Debatt

YS: Hurra – ukrainerne er her!

Norge er i ferd med å få flyktningepanikk. Nå skal det settes inn tiltak for å hindre at det kommer så mange ukrainske flyktninger hit. Det er usolidarisk i en tid da et europeisk broderfolk trenger beskyttelse. Men det er også dumt for oss, fordi Norge trenger arbeidskraft, skriver YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Ukrainske flyktninger registrerer seg på mottakssenteret i Råde 30. mars 2022. Ifølge YS er de mange ukrainske flyktningene en viktig ressurs, som kan hjelpe Norge med å motvirke den store mangelen på arbeidskraft.
Ukrainske flyktninger registrerer seg på mottakssenteret i Råde 30. mars 2022. Ifølge YS er de mange ukrainske flyktningene en viktig ressurs, som kan hjelpe Norge med å motvirke den store mangelen på arbeidskraft.Foto: Javad Parsa/NTB
Hans-Erik Skjæggerud
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Russlands grusomme angrepskrig i Ukraina har skapt den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Mer enn 4 millioner ukrainere har fått midlertidig opphold i Europa. Tyskland, Polen og Tsjekkia har mottatt flest. Også i Norge er tallene høye – 65 000 ukrainere har kommet så langt, og ukentlig kommer det 1000 nye. Samtidig øker antallet flyktninger fra andre land. Europa nærmer seg nå en million asylsøkere som følge av Syria-krigen, urolighetene i Midtøsten og mennesker på flukt fra Afrika. Tallene er høye – men er tiden kommet for å stramme inn? Svaret er nei. 

Det sentrale spørsmålet er om den nordiske modellen er bærekraftig i en situasjon med ukrainsk masseinnvandring?

Hans-Erik Skjæggerud
YS-leder

Norge er en del av den nordiske modellen – eller supermodellen som jeg ofte velger å kalle den. Vi har universelle velferdsgoder, finansiert gjennom et spleiselag der alle bidrar. Vi har lav ulikhet, selv om den er økende. Vi har et robust utdanningssystem som gir muligheter for alle, uavhengig av familiens økonomi. Vi er et velfungerende demokrati med svært høy tillit mellom borgerne og styresmaktene. Og vi har en samfunnsmodell som fremmer likestilling. Det sentrale spørsmålet er om den nordiske modellen er bærekraftig i en situasjon med ukrainsk masseinnvandring som følge av den brutale krigen? Svaret er ja. 

Les også

Aktiv politikk for integrering

Vi har mye forskning på integrering i Norge. Og denne forskningen viser oss at integreringen i Norge er god. Ifølge OsloMet/NIBR tar det cirka 3–4 år å få 60–80 prosent av mannlige immigranter inn i jobb, mens vi får cirka 50–70 prosent av kvinnene i jobb i samme tidsperiode. Arbeidsledigheten blant flyktninger og innvandrere i Norge er fortsatt altfor høy. Det er om lag fire ganger så mange innvandrere som ikke har jobb, enn mennesker som er født i Norge. Derfor må vi fortsette med en aktiv politikk for integrering. Vi i YS mener det er fem ting som er viktig.

For det første må vi bosette flyktningene utenfor pressområdene. Vi bør unngå å bosette ukrainere i de delene av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger der det er størst konkurranse om både boliger og jobber. I stedet er det viktig at ukrainerne slår seg ned i de delene av landet der vi mangler arbeidskraft, og hvor boliger har et overkommelig prisnivå. 

For det andre skal vi gi dem superrask språkopplæring. Veien til jobb i Norge er språkferdigheter. 

Det er arbeidskraften – ikke oljeformuen – som er vår største ressurs.

Hans-Erik Skjæggerud
YS-leder

For det tredje vet vi at noen spesielle tiltak virker svært godt. Lønnssubsidiering er eksempel på et slikt tiltak.

For det fjerde må vi konvertere den kunnskapen flyktningene bringer med seg til norsk kompetanse. Blant ukrainske flyktninger har 3 av 4 høyere utdanning.

Det siste tiltaket er imidlertid det viktigste, nemlig å gi tydelig beskjed til ukrainerne om at de har en fremtid i Norge. I dag har alle ukrainere midlertidig opphold. Når krigen en dag er over skal ukrainerne hjem. Men vil vi egentlig det? Svaret er tja.

De trenger oss – vi trenger dem

Norge mangler arbeidskraft – både akutt, men spesielt alvorlig er arbeidskraftmangelen vi vil oppleve i framtiden. Ifølge NAVs store bedriftsundersøkelse fra litt tidligere i år, mangler vi 53.000 arbeidstakere i Norge i dag. Frem mot 2060 vil vi trenge 260.000 nye årsverk bare innenfor helse- og omsorgssektoren. Skal vi klare det grønne skiftet er det behov for 6000 nye ingeniører innen 2030 i følge NITO. Daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe, skrev i Altinget 11. desember at Norge i 2035 vil mangle rundt 90.000 fagarbeidere. 

Når krigen en dag er over skal ukrainerne hjem. Men vil vi egentlig det?

Hans-Erik Skjæggerud
YS-leder

Det er arbeidskraften – ikke oljeformuen – som er vår største ressurs. Ifølge regjeringen utgjør arbeidsinnsatsen til det norske folk 75 prosent av vår nasjonalformue. Øker vi antall mennesker som kan jobbe, øker vi nasjonalformuen. De ukrainske flyktningene kan være en ressurs for Norge dersom forholdene legges til rette.

La oss bruke kreftene på å få ukrainere inn i det norske arbeidslivet – de trenger oss, vi trenger dem! 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00