Ny studie: 5 prosent bruker 40 prosent av pengene til pleie og omsorg

De 5 prosentene som får det dyreste helse- og omsorgstilbudet i norske kommuner, bruker 39 prosent av de totale utgiftene i sektoren. Det viser en ny studie. Helseøkonomene bak studien mener det trengs en debatt om funnene deres. 

En liten gruppe tjenestemottakere står for en stor del av de samlede kostnadene for pleie- og omsorgstjenester i Norge. Disse er ifølge forskerne yngre, hjemmeboende og funksjonshemmede.
En liten gruppe tjenestemottakere står for en stor del av de samlede kostnadene for pleie- og omsorgstjenester i Norge. Disse er ifølge forskerne yngre, hjemmeboende og funksjonshemmede.Foto: Gorm Kallestad/NTB
Solveig Ruud

Tre helseøkonomer ved Universitetet i Oslo har begått nybrottsarbeid. De har forsøkt å finne ut hvem som er høykostnadsbrukere av pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, og hvor stor andel av budsjettene

Altinget logoHelse
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om helse samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her
0:000:00