Debatt

AAP-aksjonen: Nav, en suveren etat

Vi får alltid høre tilsynsmyndighetens og Nav sin side, men brukeren av Navs tjenester får ikke sin versjon frem. Vi skal ikke høres, sees og vår stemme drukner i all støyen fra politikere, tilsynsmyndigheter, fagorganisasjoner og Nav-direktører, skriver Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen.

Elisabeth Thoresen leder av AAP-aksjonen, og er kritisk til Nav-direktør Hans Christian Holtes innlegg i Altinget 30. januar.
Elisabeth Thoresen leder av AAP-aksjonen, og er kritisk til Nav-direktør Hans Christian Holtes innlegg i Altinget 30. januar.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / AAP-Aksjonen / Linda Kristiansen
Elisabeth Thoresen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Å belyse en sak fra bare én side fører til at andre sider av saken kan bli liggende i mørke, skriver spaltist og Nav-direktør Hans Christian Holte i Altinget 30. januar 2024 

Han har så rett. Vi får alltid høre tilsynsmyndighetens og Nav sin side, men brukeren av Navs tjenester får ikke sin versjon frem. Vi skal ikke høres, sees og vår stemme drukner i all støyen fra politikere, tilsynsmyndigheter, fagorganisasjoner og Nav-direktører. 

Vi kjenner på kroppen hvordan lovverket og arbeidsrutinene blir håndhevet av Nav. Vi kjenner konsekvensene når Nav gjør feil, ikke følger lovverkene og arbeidsrutinene, og skriver vedtak det er umulig å forstå. 

Når Nav ikke gjør jobben sin, kan dette ødelegge mennesker og familier. 

Når Nav unnlater å veilede og gi informasjon, så fratar også Nav enkeltmennesker muligheten til en inntektssikring og til å ivareta sine egne interesser, og rettssikkerhet.

Les også

Må slåss for sine rettigheter

Altfor mange syke opplever at Nav er en etat de må slåss mot for å få sine rettigheter på plass, og mange blir så mye sykere i Nav-systemet som de er fanget i.

Vi kjenner på kroppen hvordan lovverket og arbeidsrutinene blir håndhevet av Nav

Elisabeth Thoresen
Leder av AAP-aksjonen
 

Vi som AAP-aksjon har tatt opp veldig mange av de forhold som Nav har fått tilsyn omkring, helt siden vår spede begynnelse i 2016. En liten titt innom vår hjemmeside bekrefter dette.  

Holte skriver at Nav skal følge lovverket. Dette lovverket bryter Nav hver eneste dag. Nav holder ikke fristen for sine saksbehandlingstider, og de unnlater å informere søker om at saksbehandlingstiden er blitt lengre og oppgi en begrunnelse for dette, som forvaltningsloven krever. 

Nav unnlater å hente inn nødvendig dokumentasjon som mangler i saken, eller en utvidet vurdering fra behandlende lege, og avslår isteden søknaden. Dette bryter med forvaltningslovens krav om at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før et vedtak fattes. Nav har fått massiv kritikk for sin sakshåndtering og tidsbruk i NOU-en Raskt og Riktig, der det for øvrig ble påpekt at tett oppunder 40 prosent av Navs opprinnelige vedtak er feilaktige. 

Belastningen gjør syke enda sykere

Vi i AAP-aksjonen gjennomførte nylig en AAP-undersøkelse. En kort oppsummering av denne viser blant annet at over 70 prosent av AAP-mottakere har mottatt AAP i over 3 år, og at opp mot 20 prosent har vært i over fire arbeidsrettede tiltak, mens cirka 5 prosent har vært i mellom 6 og 10 tiltak.  

Over 20 prosent opplever å stå uten en løpende inntektssikring mellom to AAP-løp, i alt fra to uker og oppover til over 12 uker. Det er politisk vedtatt at dette ikke skal skje.  

Over halvparten av de spurte mener Nav trenerer deres sak, og opp mot 9 prosent har søkt uføretrygd flere ganger og fått avslag. 

Konsekvensen av dette er at altfor mange AAP-mottakere opplever strukturell vold og store psykiske belastninger som gjør syke enda sykere. 

Dette gir en sterk indikasjon på at Nav mislykkes med sitt oppdrag overfor AAP-mottakere. Lovverket vi har avspeiler ikke den virkeligheten syke mennesker lever i.  

Vår AAP-undersøkelse streifer også mange av de tilsyn Nav har hatt mot seg. Når syke må ut i flere unødvendige tiltak som gjerne koster mer i måneden for hver enkelt deltager enn hva de får utbetalt i AAP, forteller dette alt om bruken av skattebetalernes penger.

Les også

Problematisk omgang med personopplysninger

Nav kunne vært organisert på en helt annen måte, hvor færre hadde tilgang på våre sensitive personopplysninger.

Hadde vi kunnet ringe vårt lokale Nav-kontor, kunne noe vært løst

Elisabeth Thoresen
Leder av AAP-aksjonen

Hadde vi kunnet ringe vårt lokale Nav-kontor, kunne noe vært løst. I dag må vi igjennom et kontaktsenter, som må prøve å sette deg over til din veileder – som stort sett aldri er tilgjengelig. Melding blir skrevet, og veileder har to virkedager på å svare deg.  

Nav følger oss fra vugge til grav. Nav-ansatte kan ved noen tastetrykk finne ut av hvor du bor, om det bor andre i samme hus, om du har barn, med hvem og om du er skilt. De kan se hva du tjener, hvor du jobber, om du ofte er sykemeldt og hva som feiler deg. Og du trenger ikke ha noen aktiv sak eller søknad for at Nav skal slå deg opp. 

Min opplevelse etter å selv ha mottatt logg fra nav, er at nav konstruerer et behov for å gå inn i mappen min. Begrunnelser som også helt klart må bryte med GDPR eller loven om vårt personvern.  

Nav både avdekker, etterforsker og dømmer i saker der Nav mener bruker har gjort feil. Og det er Nav-bruker, ofte syk, som må bevise at det er Nav som har «dømt» urettmessig. 

Flere i vår organisasjon har et engasjement i det skjulte, og flere av våre medlemmer tør ikke fortelle sin historie åpent. De er redd for Nav og represalier.  

Vi leser at Nav ikke tar til seg kritikken som kommer fra Datatilsynet og at Holte bestrider den, uten å legge frem noe dokumentasjon for at den er feil. Vi kan ikke se eller oppleve at nav er blitt noe bedre etter Datatilsynets rapport fra 2011. 

Både tingretten og lagmannsretten har fastslått brudd på reglene om behandling av personopplysninger hos Nav, senest høsten 2023. 

For Nav medførte ikke dommene noen konsekvens, for Nav er suveren, og de kan bare fortsette med å bryte vårt personvern. Tilgang til våre personsensitive opplysninger har de, og mange av dem snoker i systemene. 

Omtalte personer

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Cand.polit. (Universitetet i Oslo, 1992)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00