Frps alternative budsjett: Eldremilliard, men ingenting til barnehospice

Eldremilliarden er på plass, og det samme er investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, som regjeringen kuttet. I tillegg vil Frp bruke 200 millioner på flere intensivplasser og 840 millioner på modernisering av Ålesund sjukehus. Men Andreas hus har partiet ikke nevnt i sitt alternative budsjett.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, trekker frem ekstra penger til sykehusene og eldreomsorg som hovedsatsinger i partiets alternative statsbudsjett.
Helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, trekker frem ekstra penger til sykehusene og eldreomsorg som hovedsatsinger i partiets alternative statsbudsjett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Frp la torsdag frem sitt alternative statsbudsjett, som det siste partiet på Stortinget. Partiet vil bruke 7,1 milliarder mer på helse og eldreomsorg enn det regjeringen gjør i sitt budsjettforslag.

Hovedsatsingene til Frp kan oppsummeres slik:

– Eldreomsorgen løfter vi skikkelig med én milliard ekstra til kommunene. I I tillegg putter vi tilbake investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsboliger som regjeringen fjernet og foreslår penger til å bygge ut kjøkken på sykehjem, sier Bård Hoksrud fornøyd.

Frps helsepolitiske talsperson er på møte i OSSEs parlamentarikerforsamling i Warszawa mens partiets alternative statsbudsjett legges frem. Men han snakker gjerne om helsesakene i budsjettet på telefon.

Jeg er ordentlig provosert og egentlig litt overrasket over regjeringen der.

– Eldreombudet skal bevares! Og investeringstilskuddet gjelder jo ikke bare eldre, men også andre grupper som får livene sine satt på vent. Jeg er ordentlig provosert og egentlig litt overrasket over regjeringen der, fortsetter Hoksrud. 

Regjeringen har foreslått å legge ned Eldreombudet, men dette prioriteres altså av Frp. De vil også bruke 25 millioner på psykisk helsehjelp til eldre og 43 millioner på Leve hele livet, som er en kvalitetsreform for eldre, innført av Solberg-regjeringen.