Debatt

Halogen: Tre utfordringer med debatten om statsbudsjettet

Statsbudsjettet er høysesong for å mene noe om alt som er bra og alt som er galt med statens pengebruk neste år. Men diskuterer vi det viktigste? Det spør Lillian Olsen og Paul Chaffey, hhv. administrerende direktør og leder av systemstudio i innovasjonsselskapet Halogen.

Det trengs en mer helhetlig diskusjon om statsbudsjettet, mener Lillian Olsen og Paul Chaffey i innovasjonsselskapet Halogen.
Det trengs en mer helhetlig diskusjon om statsbudsjettet, mener Lillian Olsen og Paul Chaffey i innovasjonsselskapet Halogen.Foto: Hanna Johre / NTB
Lillian Olsen
Paul Chaffey
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det er noen temmelig forutsigbare, ja, nesten litt rituelle trekk ved nyhetsdekningen, pressemeldingene og debatten når statsbudsjettet kommer, og i dagene etter. Ja, man vet egentlig på forhånd hva de ulike aktørene vil si om hva de er misfornøyd med på forhånd, helt uavhengig av tallene i budsjettet.

Dette i en tid der mye går i feil retning, og vi har mange store utfordringer som roper på mer langsiktige og mer systemendrende og transformerende svar.

Vi trenger diskusjon om hvordan statsbudsjettet svarer på utfordringer som velferdsstatens og helsesektorens bærekraft i møte med demografiendringene, samfunnssikkerheten og totalforsvarsevnen med et endret trusselbilde og vår evne til å gjøre en raske nok endringer i møte med klima og naturutfordringer. Måten debatten om statsbudsjettet foregår gjør det ikke lettere å løfte slike temaer. Vi kan nevne tre eksempler:

Den første utfordringen handler om dominansen til det som er veldig makro- og veldig mikroorientert når statsbudsjettet legges frem, og at det burde være mer oppmerksomhet om mye som er mellom. 

Tiltakene får mer karakter av symbolpolitikk enn av å ta behovet for systemendringer på alvor.

Lillian Olsen og Paul Chaffey
Halogen

Allerede i det øyeblikket nøkkeltallene presenteres litt i forkant av finansministerens finanstale, er samfunnsøkonomene på banen og kommenterer statsbudsjettets effekt på nasjonaløkonomien, budsjettimpulsen og oljepengebruken. De virkelig store tallene, og hvordan de vil påvirke renteutviklingen det neste halvåret. Og deretter braker det løs med kommentarer og pressemeldinger om helt andre ting, fra absolutt alle som har en aller annen utgiftspost i statsbudsjettet de ikke er fornøyd med. Ingenting er for lite, og alle vil ha mer av statens kake neste år.

Og felles for begge perspektiver er at de er temmelig kortsiktige og lite opptatt av å beskrive hvordan vi skal komme styrket ut av det neste tiåret. Det er ingenting galt med verken makro eller mikroperspektivet, eller hva som skal skje neste halvår, men som tidshorisont for å bygge mer innovasjonskultur, digitalisere mer og bedre eller håndtere demografi-utfordringer, klimaendringer og en ny sikkerhetspolitisk situasjon, blir det for kort. Tiltakene får mer karakter av symbolpolitikk enn av å ta behovet for systemendringer på alvor. 

Les også

Den andre, og kanskje litt særnorske utfordringen for tiden, er at til og med næringslivsorganisasjonene roper på mer statlige penger når et problem skal løses, uansett hva problemet er.

Troen på at statens penger kan løse det meste er nesten grenseløs, og selv om man noen ganger kombinerer dette ønsket med formuleringer om at statens pengebruk må ned, er det svært sjelden konkrete forslag til hvor det skal kuttes i offentlig pengebruk. Det er et lite paradoks at en stat og en regjering som ofte beskrives som både næringslivsfiendtlig og kunnskapsløs om næringslivet, likevel har så stor tillit når næringslivet skal  ordne opp i egne problemer. 

Troen på at statens penger kan løse det meste er nesten grenseløs.

Lillian Olsen og Paul Chaffey
Halogen

Vi har stor tro på at en kompetent og innovativ offentlig sektor sørger for gode velferdstjenester, utdanning, forskning og fysisk og digital infrastruktur, inviterer inn privat sektor som samarbeidspartner og leverandør der det trengs, og også har gode næringsrettede virkemidler for å øke aktiviteten der den samfunnsmessige gevinsten kan bli enda større når staten bidrar. For eksempel ved å investere i forskning, kunnskapsproduksjon og klyngeutvikling, næringsrettede virkemidler der det kan være en markedssvikt, eller utfordringer i det offentlige tjenestetilbudet som best løses ved å invitere private aktører inn. Men staten kan ikke designe, bygge og styre fremtidens næringsliv.

Hovedmodellen må være at næringslivet selv er best plassert til å være ekspertene på hva næringslivet skal drive med. En av statens viktigste oppgaver er derfor å bidra til lavere kostnader ved å forenkle og sørge for å fjerne hindringer for innovasjon og omstilling i næringslivet. 

Les også

Et tredje problem, som kanskje er en konsekvens av de to første, er statlige virkemiddelaktører som blir mer opptatt av å fremheve seg selv og sin egen rolle enn av hva de faktisk bidrar med gjennom sine virkemidler og sitt samarbeid med næringslivet. Når man sender ut pressemeldinger og lager nettsaker om hvor misfornøyde eller glade de er over eget administrasjonsbudsjett.

Forskningsrådet har laget en nettsak der et kutt på 42 millioner, i et totalbudsjett på 11 milliarder, har fått en sentral plass. Vi får begrenset kunnskap om hva de tenker om retningen på resten av budsjettet. DOGA skryter av at egen organisasjon har fått litt mer penger til å jobbe med grønn innovasjon. At det er kuttet kraftig i Stimulab-ordningen for designdrevet innovasjon i offentlig sektor i fjor, og kuttet er videreført i år, er de ikke like opptatt av. 

Denne tendensen til at statlige virksomheter er mer opptatt av å styrke seg selv enn av resultatene av det de er satt til å gjøre for andre, i næringslivet og offentlige sektor, er urovekkende.

Lillian Olsen og Paul Chaffey
Halogen

Denne tendensen til at statlige virksomheter er mer opptatt av å styrke seg selv enn av resultatene av det de er satt til å gjøre for andre, i næringslivet og offentlige sektor, er urovekkende. Heldigvis er det også noen hederlige unntak. Innovasjon Norges Håkon Haugli meldte veldig klart fra at han synes det er vanskelig å forstå at regjeringen har kuttet i miljøteknoligiordningen med 150 millioner kroner, når Norge og verden trenger mer satsing på teknologi som reduserer utslipp.

Vi vil også skryte av Sissel Hoel i DFØ, som er rystet over at StartOff-virkemidlet legges ned. En ordning som har fått stor oppmerksomhet både i og utenfor Norge fordi det hjelper små oppstartsbedrifter til å delta i offentlige anbudsrunder med radikale innovasjoner, men der regjeringen etter å ha tatt imot en stor europeisk innovasjonspris, legger ned hele ordningen. Den ene hånden vet ikke hva den andre gjør.

Nettopp derfor trenger vi en mer helhetlig diskusjon om statsbudsjettet, om det svarer godt nok på det store behovet for omstilling. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00