Debatt

Hermstad (MDG) og Haugland: Bilfritt byliv er bra for business!

Blomster og bier, i stedet for parkering og biler, er en gavepakke til storbyene våre både for folk og næringsliv. Det skriver Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune, sammen med Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere.

Oslofolk er mer fornøyde med både luftkvalitet, støyforhold, og at det blir mindre biltrafikk. De bruker også parker og friområder mer. Det er ingen hemmelighet at tiltak som er godt for flora og fauna også skaper trivsel blant folk, skriver Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune, og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.
Oslofolk er mer fornøyde med både luftkvalitet, støyforhold, og at det blir mindre biltrafikk. De bruker også parker og friområder mer. Det er ingen hemmelighet at tiltak som er godt for flora og fauna også skaper trivsel blant folk, skriver Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune, og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Arild Hermstad
Bjørn Kjærand Haugland
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Nå i sommer ble verdens varmerekord slått fire dager på rad, og årets juni er den varmeste noensinne. Ekstremværet «Hans» er en kraftig og svært kostbar påminnelse om alvoret i situasjonen.

Vi må handle, og det må skje raskt.

Oslo har et ekstra ansvar

Oslos klimakutt og stadig grønnere by vil kunne skape en boom for et tilpasningsdyktig næringsliv.

Den grønne omstillingen i Oslo er bra for så mange ting. Klimagasser reduseres, mer natur skaper mat til våre små summende venner, byen blir vakrere og folk trives bedre.

Når folk trives bruker de også mer tid i byen, og det er også bra for næringslivet. Som Norges hovedstad og største by, har Oslo et ekstra ansvar for å gå foran i det grønne skiftet. 

Oslos klimakutt og stadig grønnere by vil kunne skape en boom for et tilpasningsdyktig næringsliv.

Arild Hermstad og Bjørn K. Haugland

Vi oppfordrer regjeringen til å gjøre et krafttak for klima, natur og folk, som monner. Utslipp av klimagasser i Norge falt i fjor med kun 0,5 prosent fra 2021 til 2022, og regjeringa har ikke tiltak på blokka som tar oss i nærheten av 55 prosent kutt fra 1990-nivå, innen 2030.

I henhold til Klimakontrollen vil dagens politikk først ta oss til 2030-målene i 2043. Dette er uholdbart for samfunnet og kloden. 

Les også

Et fyrtårn i klimanatta

Psykologien er klar på at handling skaper holdning, og vi ser at klimaengasjementet i befolkningen er i fall, etter det store klimaåret 2019.

Norge trenger en kraftig klimasats, med et brølende folkelig engasjement i ryggen. Situasjonen er svært alvorlig, for vi vet at folkelig oppslutning om tøffe klimatiltak er den viktigste og vanskeligste forutsetningen å få på plass for å ikke bare delta i, men faktisk vinne klimakampen.

Et fyrtårn som viser vei i klimanatta, er Oslo. Som eneste storby i Norge kutter hovedstaden utslipp, samtidig som byrådet lykkes med tiltak som gjør byen bedre å bo i.

Osloundersøkelsen viser at oslofolk er mer fornøyde med både luftkvalitet, støyforhold, og at det blir mindre biltrafikk sammenlignet med 2018. De bruker også parker og friområder mer. Åtte av ti trives i byen. Det er ingen hemmelighet at tiltak som er godt for flora og fauna også skaper trivsel blant folk. 

Som eneste storby i Norge kutter hovedstaden utslipp, samtidig som byrådet lykkes med tiltak som gjør byen bedre å bo i.

Arild Hermstad og Bjørn K. Haugland

Oslo går så det suser

Mer interessant er det kanskje derfor, og med tanke på å få med seg brede lag av befolkninga, å se at også redusert trafikk er bra butikk.

På 80-tallet var handelen i Oslo konsentrert i indre by: To tredjedeler av handelen skjedde innenfor ring 1. Fra ti år tilbake og frem til i dag, er situasjonen snudd på hodet.

Den bilbaserte byutviklingen som fikk styre byen lenge, førte til endring i handelsmønstre, inkludert en fremvekst av store aktører som kjøpesentre og varehus. Det har etterlatt i underkant av en tredjedel av transaksjonene innenfor ring 1. 

Hovedårsaken til at Oslos næringsliv blomstrer, er at den økonomiske kaka har blitt større.

Arild Hermstad og Bjørn K. Haugland

Betyr dette at myten om butikkdød i sentrum er sann? Og skyldes dette i så fall byrådets engasjement for bilfritt byliv? Svaret er nei. Det finnes ikke tall, når vi ser på totalen, som tilsier butikkdød i Oslo sentrum.

Osloanalysen fra 2015, 2019 og 2022 viser tvert imot at handelsstanden i sentrumsbydelene, i likhet med Oslo for øvrig, opplever vekst i sysselsetting og omsetning. Hovedårsaken til at Oslos næringsliv blomstrer, er at den økonomiske kaka har blitt større. Oslo er en attraktiv by, med vedvarende høy tilflytning av beboere og bedrifter.  

Dette, kombinert med en kommuneøkonomi som nyter høyeste finansielle rating, år etter år, gir igjen kommunen gode lånebetingelser, som igjen betyr at oslofolket får gode velferdstjenester. Oslo går så det suser. 

Les også

En gave til næringslivet

I prosjektet Bilfritt byliv har Oslo fått økt byliv i sentrum ved å prioritere folk og aktivitet over parkeringsplasser. Til tross for at flere fryktet «Berlinmur-effekt», spøkelsesby og butikkdød, har det helt motsatte skjedd.

Oslo blomstrer av liv som aldri før, med flere folk, barer, restauranter, butikker, boliger og arbeidsplasser.

Bytt ut biler, støv og støy med natur, sykler og yrende folkeliv, og omsetningen til næringslivet går opp. For en gave til næringslivet!

Arild Hermstad og Bjørn K. Haugland

Butikkene er også blitt mer mangfoldige, og næringslokalene på gateplan har blitt vakrere gjennom god dialog. Tidligere i år åpnet det ti nye barer i Prinsens gate.

Erfaringer fra andre europeiske byer viser det samme. Bytt ut biler, støv og støy med natur, sykler og yrende folkeliv, og omsetningen til næringslivet går opp. For en gave til næringslivet!

Men jobben er langt fra over. Vi trenger en større oppgradering av byen, for mer rekreasjon, lek og beplanting, og mindre asfalt, motorvei og parkering. Det er også god næring til grønt næringsliv som skal bære velferden når fossilalderen er forbi. 

Les også

---

Anmerkning: Dette innlegget er skrevet i Arild Hermstads rolle som byråd for byutvikling i Oslo kommune, og ikke som partileder i MDG.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024