Debatt

KS svarer Bekkemellem: Et godt og likeverdig barnehagetilbud

Småbarnsforeldre over hele landet kan være trygge på å få et godt barnehagetilbud i kommunen de bor, og at deres ønsker og behov vil bli vektlagt, skriver KS-styreleder Gunn Marit Helgesen i et svar til NHO Geneo-direktør Karita Bekkemellem.

Gunn Marit Helgesen er styreleder i KS, kommunesektorens organisasjon.
Gunn Marit Helgesen er styreleder i KS, kommunesektorens organisasjon.Foto: Heiko Junge / NTB
Gunn Marit Helgesen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

NHO-direktør Karita Bekkemellem skriver i et innlegg i Altinget at regjeringens forslag til sterkere lokaldemokratisk styring vil redusere valgfrihet og likebehandling. Det er ingen grunn til å skape bekymring blant småbarnsforeldre.

Et bredt politisk flertall i hovedstyret i KS, kommunesektorens organisasjon, støtter hovedtrekkene i regjeringens forslag om en sterkere lokaldemokratisk styring av barnehagetilbudet. Vi har tillit til at folkevalgte og fagfolk som er tett på lokalsamfunnet kan ivareta foreldrenes ulike behov og alle barnehagene i sin kommune.

Vi må ha et lovverk som er oppdatert og tilpasset dagens virkelighet

Gunn Marit Helgesen
Styreleder i KS

Det er kommunene som har det helhetlige ansvaret for å tilby nok barnehageplasser av god kvalitet. Da må også hele barnehagetilbudet være en del av lokaldemokratiet, slik at kommunen kan se private og kommunale barnehager i sammenheng. Det er bra for alle barn og familier. Slik er det med alle andre velferdstjenester hvor kommunene samarbeider med private og ideelle aktører.

Den norske barnehagemodellen har fungert godt for barn og foreldre. Både kommunale, private og ideelle barnehager har bidratt til å nå barnehagereformens mål om full barnehagedekning, kvalitet og mangfold i tilbudet. For KS er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunene og private barnehager om utviklingen av barnehagetilbudet, til beste for barn og foreldre. Men det er 20 år siden barnehagereformen. Mye har endret seg i barnehagesektoren, og det blir i tillegg færre barn. Vi må ha et lovverk som er oppdatert og tilpasset dagens virkelighet.

Bekkemellem mener at regjeringens forslag bryter med prinsippet om likebehandling. KS mener det betyr en mer reell likebehandling. Dagens nasjonale tilskuddsordninger gir ikke nok rom for å ta hensyn til at barnehagenes utgifter varierer med størrelse, geografisk plassering og andre forhold.

Dagens tilskuddsordninger gir ikke nok rom for å ta hensyn til at barnehagenes utgifter varierer med størrelse, geografisk plassering og andre forhold

Gunn Marit Helgesen
Styreleder i KS

De private barnehagenes organisasjoner har ofte påpekt at dagens finansieringsordning skaper økonomisk utrygghet og fører til nedleggelse, særlig av mange små barnehager. Kommunale forskrifter om finansiering kan i større grad ta hensyn til varierende lokale forhold, og derfor også trygge de private barnehagene. KS mener at likebehandling av kommunale og private barnehager må innebære at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.

En sterkere lokaldemokratisk styring av barnehagetilbudet er godt i tråd med vår velferdsmodell, med et offentlig ansvar for å sikre gode velferdstjenester for alle, også når private aktører leverer tjenesten. Vi har tillit til at lokale folkevalgte er godt i stand til å ivareta innbyggernes ulike ønsker og behov i utviklingen av barnehagetilbudet, slik de gjør for alle andre kommunale velferdstjenester. Det vil de gjøre gjennom tett dialog med lokalsamfunnet og familiene, og i samarbeid med private og ideelle aktører. Vi håper at Bekkemellem og andre vil bidra til et konstruktivt samarbeid med kommunene i tiden framover.

Les også

Les alle innleggene i debatten så langt:

Omtalte personer

Karita Bekkemellem

Administrerende direktør, NHO Geneo

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00