Rapport overrasker: Unges klimaengasjement har stagnert

Klimaengasjementet til de unge har stagnert, viser en rapport fra Opinion. – Det er mye snakk om deres fremtid, men de har ikke beslutningsmakten. Derfor kjenner de nok behov for å trekke seg litt tilbake, sier seniorrådgiver Vilde Vågsland.

Generasjon Z har vært kjent for sitt brennende klimaengasjement, med store demonstrasjoner, protester og skolestreik. Engasjementet nådde et tydelig høydepunkt i 2020, før det etter hvert begynte å synke. I 2023 har engasjementet til de unge stagnert, ifølge Ung-undersøkelsen til Opinion. 
Generasjon Z har vært kjent for sitt brennende klimaengasjement, med store demonstrasjoner, protester og skolestreik. Engasjementet nådde et tydelig høydepunkt i 2020, før det etter hvert begynte å synke. I 2023 har engasjementet til de unge stagnert, ifølge Ung-undersøkelsen til Opinion. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Ingrid Skovdahl

I 2020 svarte 47 prosent av de unge at de støttet og var mest engasjert i spørsmål om miljøvern og klima. Dette sank til 37 prosent i 2021, 31 prosent i 2022 – og der ligger nivået fortsatt i 2023.

– I 2020 så vi at klimaengasjement var en veldig tydelig trend i bildet av den unge generasjonen. De stod i front for denne bevegelsen, tok til gatene og demonstrerte, men etter toppen i 2020 har det gått ned. På få år har engasjementet nå gått ned med seksten prosentpoeng, sier Vilde Vågsland, som er seniorrådgiver i Opinion og ansvarlig for byråets Ung-rapporter. 

– Det har virkelig vært en signifikant nedgang, fortsetter hun.

Tross stagnasjonen er bekymringene til de unge likevel både mange og høye, ifølge årets Ung-rapport. 53 prosent av de unge sier at de er bekymret for miljø og klima. 42 prosent sier at frykt er det som best beskriver hvordan de føler med hensyn til klimaendringene. 19 prosent føler sinne, 15 prosent føler sorg, og 4 prosent føler optimisme. 3 prosent føler likegyldighet. 

Opinions Ung-undersøkelser

Hvert år sammenstiller Opinion en Ung-rapport, som tar temperaturen på hvordan unge har det og hva de er opptatt av.

Basert på de samlede resultatene fra undersøkelsene som Opinion har gjennomført, utkrystalliserer de årets åtte viktigste trender, som viser hva som er årets viktigste endringer, og hvordan årets trender vil forme de unges hverdag det kommende året.

Blant de viktigste trendene i 2023 fremheves en økende generell bekymring, klima-apati, og større fokus på egen psykisk helse og et balansert arbeidsliv.

Undersøkelsen i 2023 bygger på følgende metoder og gjennomføring:

 • Kvantitative undersøkelser i målgruppen 15–25 år med 1023 respondenter. Disse undersøkelsene er vektet på kjønn, alder og geografi. Datainnsamlingen er gjennomført på web av Norstat i september 2022. Feilmarginen er maksimalt 3,2.
 • Kvalitative innsiktsundersøkelser, der nærmere 100 unge i alderen 15–25 år over hele Norge har blitt intervjuet. Intervjuene ble gjennomført i juni–oktober 2022, både på video, i chats, og i Opinions egne lokaler. Det dreier seg om både dybdesamtaler og fokusgrupper.
 • Desk research og sekundærdata. I rapporten presenteres relevante data fra blant annet Statistisk Sentralbyrå, Samordna opptak, Medietilsynet og Ungdata. I rapporten benyttes også innsikt fra Opinions Forbrukermeter (CCI), Forbruker og bærekraft, og Consumer Stories.
 • Trendanalyse og -overvåkning er kontinuerlig gjennomført via et hundretall kilder fra hele verden. Det er brukt for å gi kontekst til innsikten i rapporten, og bidrar med eksempler og innovasjoner som kan belyse aktuelle trender og fenomener.

Kilde: Opinion

Klima-apati

Tross de høye bekymringsnivåene, er det likevel ingen tegn til økt engasjement. Det er tydelig at mange av de unge føler seg oppgitt av å engasjere seg for noe som ikke fører til tydelige resultater fra beslutningstakerne.

– Da vi snakket med de unge kom det med en gang veldig tydelig fram at de føler apati. De har prøvd så hardt og skreket så høyt, men opplever at det likevel ikke skjer noe, forklarer Vågsland. 

Vilde Vågsland er seniorrådgiver i Opinion, og ansvarlig for de årlige Ung-undersøkelsene.
Vilde Vågsland er seniorrådgiver i Opinion, og ansvarlig for de årlige Ung-undersøkelsene. Foto: Opinion

– Samtidig kommer det hele tiden nedslående rapporter om planetens tilstand, som viser at vi ikke er på riktig vei. De høye skrikene har ikke hatt den effekten de håpet på. Det er mye snakk om deres fremtid, men de har ikke beslutningsmakten. Derfor kjenner de nok behov for å trekke seg litt tilbake. Involveringen og det utstrakte engasjementet vi så tilbake i 2020 og 2021, tapper dem rett og slett for energi, fortsetter hun.

For mange av de unge har klimaengasjementet i stedet utviklet seg til et passivt engasjement. De er fremdeles opptatt av å ta grep i egne liv – for eksempel gjennom å kildesortere, kjøpe second hand-klær og spise mindre kjøtt – men orker ikke lenger å rope ut til beslutningstakerne. Bekymringsnivået deres ligger likevel svært høyt.

– Klima og miljø er den saken som de unge har minst tro på at vil forbedre seg de neste ti årene. Seks av ti tror at planetens tilstand vil forverre seg. Bekymring, frykt og sinne er det som best beskriver hva de føler. De har prøvd å bidra til forandring, men de opplever ikke å nå helt frem. Det ligger en frustrasjon i bunnen her, sier Vågsland.

Les også

Unge mellom 20 og 25 er mest bekymret

Vilde Vågsland trekker frem at det i tillegg er mulig å se markante forskjeller i engasjement og bekymringsnivå både sett til alder internt i gruppen, og sett til kjønn og geografi.

De fleste tror at planetens tilstand vil forverre seg. Bekymring, frykt og sinne er det som best beskriver hva de føler.

Vilde Vågsland
Seniorrådgiver, Opinion

Blant unge mellom 20 og 25 svarer 33 prosent at miljøvern og klima er deres hjertesaker, mens tallet blant unge mellom 15 og 19 bare er 29 prosent. De yngste ser også mer optimistisk på fremtiden, og tror i høyere grad at planetens tilstand kommer til å bedre seg de neste ti årene.

– Når man er ung er det de tingene som angår en selv, som skaper mest engasjement og som er viktigst. De mellom 20 og 25 er generelt mer bekymret, og har høyere engasjement. Når man flytter ut fra hjemmet og begynner å studere eller jobbe, åpner man perspektivene litt mer, sier Vilde Vågsland. 

Tydelige kjønnsforskjeller: – Gutter lever kanskje litt mer i nuet

Det er også tydelige kjønnsforskjeller når det gjelder klimaengasjementet til de unge: Mens 65 prosent av jentene svarer at de bekymrer seg for miljø og klima, svarer kun 42 prosent av guttene det samme.

Guttene har generelt et litt mer optimistisk syn på fremtiden enn hva jentene har, og de har mer tiltro til at planetens tilstand kommer til å bedre seg. Guttene er heller ikke like opptatt av vintage- og brukttrenden, og foretrekker å kjøpe nye ting. 

– Det vi ser overordnet, er at jenter engasjerer seg mer og bekymrer seg mer. Vi vet ikke akkurat hvorfor, men kanskje er det noe rent biologisk. Guttene lever kanskje litt mer i nuet enn jentene, sier Vågsland. 

Årets åtte trender

I de årlige Ung-rapportene presenterer Opinion åtte trender som gjenspeiler de viktigste endringene det siste året, og som forteller hva de unges hverdag vil preges av det kommende året.

De åtte trendene i 2023 er:

 • En enda mer bekymret generasjon. Mer en halvparten av unge i alderen 15-25 år bekymrer seg for økte priser, krig og uro i verden, og miljø og klima. De har flere bekymringer i gjennomsnitt enn noen gang tidligere, og har mindre tro på fremtiden i forhold til tidligere Ung-rapporter.

 • Det er på tide å «be real». De unge har begynt å komme med en motreaksjon til de perfekte fremstilte bildene i sosiale medier. De søker seg mer mot ekte og upretensiøse måter å dele hverdagen sin med vennene sine. Jentene erstatter Instagram med VSCO, og guttene strømmer til Discord. 

 • Klima-apati. Det har lenge vært snakk om at «Generasjon Z» er en klimagenerasjon, men Ung-rapporten 2023 viser at klimaengasjementet til de unge har avtatt, til tross for at de i enda høyere grad bekymrer seg for planetens tilstand. De unge sitter igjen med en følelse av apati og avmakt. De har ropt høyt og varslet krise, uten å se store endringer. De føler frykt, og har fått mindre tillit til myndighetene på grunn av måten de mener at myndighetene håndterer klimaendringene på.

 • Sammensmelting av fysisk og virtuell virkelighet. Skillet mellom den fysiske og virtuelle virkeligheten viskes stadig mer ut, og for mange unge finnes det ikke noe definert skille mellom de to. Virtuelle trender og konsepter tas med inn i den fysiske virkeligheten, og omvendt.

 • Unngår merkelapper. De unge ønsker å være frie til å leve livene sine uten at forventningene fra samfunnet skal definere dem eller handlingene deres. De ønsker et samfunn uten merkelapper, og dette ønsket påvirker hvordan de ser på relasjonene sine. Nærmere én av fire mener vi ikke er ment til å være monogame. Mange velger å leve i et såkalt situationship i stedet for de definerte fasene «singel» og «i offisielt forhold».

 • Viralt på TikTok. TikTok fortsetter å øke i popularitet, og bruken blir stadig mer utstrakt. Flere unge bruker TikTok mer utforskende, og de bidrar sterkt til å tømme butikkhyllene for å få tak i produktene som trender på plattformen.

 • Jentene inntar gaminguniverset. Mer enn én av fem jenter gamer regelmessig, og anser det som deres fritidsinteresse. Jentene spiller på bakgrunn av mange av de samme faktorene som gutter, men møter likevel på fordommer til kjønnet sitt. De søker seg derfor ofte til mer inkluderende spill.

 • Et mer balansert liv. De unge kjenner mye forventningspress og stress, og har høye krav til seg selv og sine omgivelser. Flere enn 1 av 3 ønsker en arbeidsgiver som ivaretar deres psykiske helse. Den unge generasjonen har i høy grad omfavnet trenden «quiet quitting». De søker balanse i livet, og setter tydeligere grenser mellom jobb og fritid sammenlignet med tidligere generasjoner.


Kilde: Opinion

På nesten alle bekymringspunkter i hele Ung-rapporten skårer jentene betydelig høyere enn guttene – med noen helt få unntak:

– Gutter er mer opptatt av ytringsfrihet, økt innvandring og å betale mindre skatt. Når det gjelder sistnevnte, har engasjementet aldri vært høyere enn det er blant guttene i år, forteller Vågsland. 

Gutter er mer opptatt av ytringsfrihet, økt innvandring og å betale mindre skatt.

Vilde Vågsland
Seniorrådgiver, Opinion

Hun forteller videre at gutter generelt er mer interessert i økonomi, og at de er mer risikovillige enn jenter. De investerer gjerne i krypto og aksjer, mens jentene foretrekker fondssparing og tryggere valg. Noe av dette kan antakelig også forklares av medierapporteringer om rike som flytter til Sveits, og synlige personer i sosiale medier som guttene beundrer og ser opp til, mener hun.

– Det er en tydelig trend akkurat nå. I fjor var Andrew Tate høyt på agendaen. Men snarere enn at guttene er enige i det han mener, føler de en befrielse over at noen faktisk sier det de mener. Guttene mener at samfunnet er for opptatt av hva som er politisk korrekt, forklarer Vågsland. 

Les også

Synkende tillit

Tross alders- og kjønnsforskjeller er det likevel en stor andel av de unge som bekymrer seg for klimakrisen og deres egen fremtid. Ifølge rapporten har halvparten av de unge begynt å miste tilliten til myndighetene, på grunn av måten klimakrisen håndteres på.

Den synkende tilliten gjelder ikke bare mangelen på effektive tiltak og resultater, men også selve bærekraftskommunikasjonen. Her gjelder det for politikere og myndigheter å tråkke litt forsiktig – ikke minst nå som vi står i forkant av et valg, mener Vågsland:

– Hvis noen går veldig hardt ut med litt for hårete mål, kan det virke mot sin hensikt. De unge har blitt lovet mye, som så ikke har blitt av. Mer realistiske mål kan veie tyngre for de unge velgerne, sier hun. 

Jeg tror at de unge trenger mer optimisme og håp om at deres fremtid også kan bli fin.

Vilde Vågsland
Seniorrådgiver, Opinion

Opinion-rådgiveren mener også at det er viktig å tenke på at de unge også trenger å få litt håp.

– Veldig mye er tungt og trist for generasjon Z (født 1997–2012, red.anm.). Millennials (født 1980–1996, red.anm.) er født og oppvokst i en tid der det nesten ikke har vært noen problemer, men nå har det vært veldig mye på kort tid: Pandemi, krig, inflasjon, prisøkninger… Jeg tror at de unge trenger mer optimisme og håp om at deres fremtid også kan bli fin, sier hun.

– Forventer dere at klimaengasjementet til de unge vil fortsette å synke?

– Det er vanskelig å si. Hvert år når rapporten kommer, blir vi like overrasket. Jeg tror at klimaengasjementet vil fortsette å holde seg på det nivået det er nå, men det er bare en hypotese. Plutselig kan det dukke opp noe nytt, som da Greta Thunberg-effekten kom. Det kan fort komme noen sånne, som baner ny vei eller gir de unge et nytt håp, sier Vilde Vågsland. 

Haltbrekken (SV): – Skjønner at ungdom får lyst til å gi opp

Lars Haltbrekken (SV), medlem i Stortingets energi- og miljøkomité, er alt annet enn overrasket over resultatet i Opinion-undersøkelsen. Han sier til Altinget at han han har full forståelse for at de unge blir oppgitt og mindre engasjert. 

– Så lenge det politiske flertallet fortsetter å si at kampen mot klimakrisen er den største og viktigste saken vi står oppe i, men samtidig gir et utall nye tillatelser til oljeboring, bygger nye motorveier og ikke setter i verk de tiltakene som skal til for å kutte utslippene kraftig, skjønner jeg at ungdom får lyst til å gi opp, sier han. 

Lars Haltbrekken er møkk lei politikere og voksne som sier det er viktig at ungdommen engasjerer seg og at de er fremtiden. – De bør bli møtt
   med et: «Hold kjeft, engasjer deg sjøl. Rydd opp etter deg sjøl. Ikke
   forvent at vi skal gjøre det.»
Lars Haltbrekken er møkk lei politikere og voksne som sier det er viktig at ungdommen engasjerer seg og at de er fremtiden. – De bør bli møtt med et: «Hold kjeft, engasjer deg sjøl. Rydd opp etter deg sjøl. Ikke forvent at vi skal gjøre det.» Foto: Terje Pedersen / NTB

Haltbrekken mener at det er på tide at de voksne slutter å dytte alt ansvar over på ungdommen, og i stedet begynner å rydde opp etter seg selv.

– Jeg er møkk lei politikere og voksne som sier det er viktig at ungdommen engasjerer seg og at de er framtiden. Klimakrisen er min generasjon, og de foregående generasjoners ansvar. Alle voksne som sier det er bra ungdom engasjerer seg bør bli møtt med et: «Hold kjeft, engasjer deg sjøl. Rydd opp etter deg sjøl. Ikke forvent at vi skal gjøre det». 

Klimakrisen er min generasjon, og de foregående generasjoners ansvar.

Lars Haltbrekken
Stortingsrepresentant (SV)

– Hva kan dere som politikere gjøre for å gjenoppbygge tilliten hos de unge?

– Den eneste måten å bygge opp tilliten på, er ved at vi som sitter på Stortinget i dag, og i landets kommunestyrer, sørger for å sette i verk de utslippskuttene som trengs. Da vil vi vise at vi tar våre egne ord om klimakrisen på alvor, sier Haltbrekken og tilføyer:

– For som et kjent slagord sier: Action speaks louder than words.

Les også

Omtalte personer

Vilde Vågsland

Seniorrådgiver og Ung-ekspert, Opinion
master i kommunikasjon og medievitenskap (Universitetet i Oslo, 2018)

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, medlem, energi- og miljøkomiteen

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00