Sjefsøkonom i LO mener lønnsopprøret i Unio og YS tar Norge mot en amerikansk samfunnsmodell

Unio og YS har satt i gang et opprør mot det de mener er LOs for dominerende rolle i trepartssamarbeidet, og mot måten LO og NHO har praktisert frontfagsmodellen. Sjefsøkonom i LO Roger Bjørnstad kaller opprøret fra de andre hovedorganisasjonene for opportunisme, og for et angrep på selve fundamentet i den norske samfunnsmodellen.

Roger Bjørnstad mener grunnprinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er at det ikke skal være lønn som balanserer arbeidsmarkedet. 
Roger Bjørnstad mener grunnprinsippet i den norske modellen for lønnsdannelse er at det ikke skal være lønn som balanserer arbeidsmarkedet. Foto: Henry Mai / LO
0:000:00