Søreide sår tvil om Gjelsvik som ansvarlig for valggjennomføring. Nå ber hun statsministeren rydde opp

Høyres Ine Eriksen Søreide går hardt ut mot statsministeren etter EØS-bråket rundt kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik. – Jeg lurer på om Gjelsvik kan ha ansvaret for valggjennomføring når han åpenbart ikke forstår hva en påvirkningsoperasjon er.

Høyres Ine Eriksen Søreide stiller spørsmål ved Sigbjørn Gjelsviks ansvar for valgjennomføring.
Høyres Ine Eriksen Søreide stiller spørsmål ved Sigbjørn Gjelsviks ansvar for valgjennomføring. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Lara Rashid

Søreide ba i Stortingets spørretime onsdag Støre rydde opp etter at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) nektet å publisere en forskningsrapport som hans departement hadde bestilt fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om risikoen for uønsket påvirkning av valg i Norge. Gjelsvik har snudd, men før den beslutningen sa han blant annet til Nationen at «hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten».

I rapporten skisserer forskerne noen scenarioer rundt uønsket valgpåvirkning. Et av scenarioene handler om at utenlandske aktører har som mål å isolere Norge fra det europeiske felleskapet gjennom utmelding av EØS-avtalen.

I Stortingets spørretime onsdag spurte Søreide «Hvordan kan en statsråd, som politiserer og aktivt undergraver forskning om trussel- og risikobilde for norske valg, ha ansvaret for valggjennomføring?».