Som lobbyist fremsnakket han det danske vindeventyret. Som klimaminister møter han en annen virkelighet

I likhet med det norske, møter også det danske vindeventyret kraftig motvind. I fjor ble det revet flere vindmøller enn det ble montert. Vindindustrien er blitt rammet av flaggermus, milliardnedskrivninger, droppede prosjekter og kansellerte havvindkontrakter. Men for klimaminister Lars Aagaard er målet fortsatt at Danmark skal bli verdens «vind-sjeiker».

Lars Aagaard var en av Danmarks fremste energilobbyister. Nå er han landets klima- og miljøminister og innrømmer at ting ikke er like lett nå. 
Lars Aagaard var en av Danmarks fremste energilobbyister. Nå er han landets klima- og miljøminister og innrømmer at ting ikke er like lett nå. Foto: Morten Outzen
0:000:00