Analyse av 
Magnus Takvam

Takvam: Storsamfunnets interesser må vike

De 150 vindturbinene har vært i full drift i hele denne perioden, selv om driften er basert på en ugyldig konsesjon. Både denne og tidligere regjeringer kunne unngått å havne i den tilspissede konflikten vi nå står overfor, skriver Magnus Takvam i ukens analyse. 

Det er tankevekkende at det ikke har vært særlig bevegelse i saken på halvannet år etter dommen falt, før Greta Thunberg og den samiske aktivisten, musikeren og skuespilleren Ella Marie Hætta Isaksen lenket seg sammen med andre aktivister og sperret inngangen til Olje og energidepartementet, skriver Magnus Takvam. 
Det er tankevekkende at det ikke har vært særlig bevegelse i saken på halvannet år etter dommen falt, før Greta Thunberg og den samiske aktivisten, musikeren og skuespilleren Ella Marie Hætta Isaksen lenket seg sammen med andre aktivister og sperret inngangen til Olje og energidepartementet, skriver Magnus Takvam.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Magnus Takvam

Høyesteretts enstemmige avgjørelse høsten 2021 om vindkraftanleggene i Fosen var både overraskende og historisk. Dommen betyr at norsk rett for første gang har konstatert krenkelse av urfolks rettigheter i konflikt med storsamfunnets interesser. Det rettslige grunnlaget var FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Det er tankevekkende at det ikke har vært særlig bevegelse i saken på halvannet år etter dommen falt, før Greta Thunberg og den samiske aktivisten, musikeren og skuespilleren Ella Marie Hætta Isaksen lenket seg sammen med andre aktivister og sperret inngangen til Olje- og energidepartementet.

Etter å ha gått gjennom de ulike fasene i konflikten fra NVE ga konsesjon i 2010, er det min konklusjon at både denne og tidligere regjeringer kunne unngått å havne i den tilspissede konflikten vi nå står overfor. Årsaken til at det ikke har skjedd, er at hverken det norske rettssystemet eller storsamfunnet ellers fullt ut har tatt innover seg konsekvensen av å innta FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter i norsk rett i 1999.