15,5 prosent nedgang – 2023 ble et rekordår for å redusere klimautslippene

EUs kvotesystem fungerer etter hensikten, konkluderer to eksperter, etter nyheten om at klimagassutslippene i EU gikk betydelig ned i fjor.

Utslippene i 2023 har falt mest i energisektoren. Ifølge EU-kommisjonen skyldes dette at produksjonen av både sol- og vindenergi har økt betydelig, og at forbruket av kull og gass har gått ned. 
Utslippene i 2023 har falt mest i energisektoren. Ifølge EU-kommisjonen skyldes dette at produksjonen av både sol- og vindenergi har økt betydelig, og at forbruket av kull og gass har gått ned. Foto: AP Photo/Michael Probst / NTB
0:000:00