Debatt

Europabevegelsen: Debatten om EØS-avtalen er i realiteten steindød, men holdes i live med kunstig åndedrett

Lørdag 15. oktober er det 30 år siden Stortinget ratifiserte EØS-avtalen. Debatten om EØS-avtalen er i realiteten steindød. Likevel er det stadig noen som ser seg tjent med å drive kunstig åndedrett på nettopp den debatten, skriver Europabevegelsens generalsekretær, Fredrik Mellem. 

15. oktober er det på dagen 30 år siden Stortinget ratifiserte EØS-avtalen. Europabevegelsens generalsekretær Fredrik Mellem mener debatten om avtalen ikke er relevant, og at vi allerede har en levende Europadebatt.
15. oktober er det på dagen 30 år siden Stortinget ratifiserte EØS-avtalen. Europabevegelsens generalsekretær Fredrik Mellem mener debatten om avtalen ikke er relevant, og at vi allerede har en levende Europadebatt. Foto: Heiko Junge / NTB
Fredrik Mellem
Europabevegelsen
Vis merIcon / Direction / Dropdown
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

15. oktober er det på dagen 30 år siden Stortinget ratifiserte EØS-avtalen. Det skjedde med mer enn ¾ flertall. Bare SV og Senterpartiet stemte mot. Siden denne dagen i 1992 har vi hatt åtte stortingsvalg. Ved alle disse valgene har EØS-avtalen vært et tema i valgkampen og samtlige valg har gitt det samme resultatet: Massivt flertall til politikere og partier som støtter avtalen.

I den stortingsperioden vi nå er inne i er det stadig ¾ flertall for avtalen. Når Sentio to ganger i året spør for Klassekampen og Nationen, svarer 75 prosent av SV-velgerne og rundt 50 prosent av SP-velgerne at de ville stemt ja til avtalen ved en eventuell folkeavstemning. Debatten om EØS-avtalen er i realiteten steindød. Likevel er det stadig noen som ser seg tjent med å drive kunstig åndedrett på nettopp den debatten.

Fakta

Den 28. november 1994 sa Norge for andre gang nei til å delta i det europeiske samarbeidet. Denne gangen stemte 52,2 prosent nei til medlemskap i Den europeiske union


Kilde: Dag Axel Kristoffersen / NorgesHistorie.no

Evaluering av EØS

Regjeringen har nå satt ned et utvalg som skal evaluere erfaringene med EØS-avtalen og sammenlikne våre erfaringer med denne avtalen med de erfaringer Storbritannia og Sveits har med sine relasjoner til EU. «Storbritannia og Sveits» er landene som skjuler seg bak det politiske kodespråket som er valgt i Hurdalsplattformen, hvor det heter «nærstående land utenfor EU.»

Det er ikke spesielt vanskelig å dekode dette. I Europa anno 2022 er situasjonen at Storbritannia og Sveits faktisk er de eneste demokratiske landene i Europa som ikke enten er A-medlem i EU, B-medlem i EU (slik Norge, Island og Liechtenstein er) eller som har en offisiell nasjonal målsetting om å bli medlem i EU.

Les også

Store og økende utfordringer utenfor EØS

Man behøver egentlig ikke å følge intenst med på nyheter fra Storbritannia og Sveits for å forstå hvilke funn det regjeringsoppnevnte utvalget vil gjøre. Begge landene har store og økende utfordringer med sin tilknytning til det som for begges vedkommende er det suverent viktigste markedet for deres virksomheter og innbyggere.

EU har rundt 50.000 ansatte. Mange nordmenn synes dette er for mange, selv om det er vesentlig færre enn hva Oslo kommune har. Det er også færre enn hva Storbritannia alene vil måtte øke privat og offentlig byråkrati med, som følge av brexit. Da snakker vi bare om ansatte i tollvesenet og på ordrekontorene hos britiske eksportører og importører. I tillegg kommer alt annet UK må erstatte av tjenester, regelverkproduksjon og forvaltning som de inntil nylig hadde felles med EU.

Saken er jo at EU i betydelig grad reduserer behovet for byråkrati i medlemslandene. Jeg skal for anledningen la dette ligge her, og avvente det regjeringsoppnevnte utvalget.

 

Det er jo vanligvis ikke sånn at debatter oppstår etter at vi først har blitt enige om at debatten er nødvendig, og derfor fatter vedtak om å sette debattene offisielt i gang.

Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen

EØS-avtalens gudfar vil ha ny debatt

Kjell Magne Bondevik skrev nylig i en kronikk hos Altinget at det er behov for en ny EU-debatt. Det er i denne sammenheng interessant at akkurat han sier det. Han er jo nærmest å regne som EØS-avtalens gudfar. Det var KrF som til slutt sikret det nødvendige ¾ flertall for EØS-avtalen i 1992, og KrF har nærmest vært selve EØS-partiet senere.

Bondevik er ikke den eneste som har etterlyst en ny EU-debatt det siste året. Tvert imot. Jeg finner egentlig dette noe pussig. For det første har vi en ny Europadebatt i Norge nå. Det er bare å delta i den for alle som vil. Hvorfor sier ikke folk som vil ha en ny debatt bare at de har skiftet mening og kommer med en begrunnelse for det? Det er jo vanligvis ikke sånn at debatter oppstår etter at vi først har blitt enige om at debatten er nødvendig, og derfor fatter vedtak om å sette debattene offisielt i gang.

En alleuropeisk organisasjon

I Bondeviks kronikk kommer han inn på forhold som har forandret seg i Europa de siste 30 årene. Det som er helt sikkert er at beskrivelsen av EU som en «vesteuropeisk rikmannsklubb» som ble fremført med patos av Nei-siden både i 1972 og 1994, har vist seg å være akkurat den misforståelsen som Ja-siden hevdet at det var. EU er i dag en alleuropeisk organisasjon, som åpner for medlemskap for alle demokratiske land i Europa.

I 1994 var miljøpolitikken (av grunner jeg aldri kommer til å forstå) et tungt argument for mange på Nei-siden. Også her har historien vist at dette var en feilvurdering.

Klima- og miljø er i dag ikke bare et soleklart Ja-argument, men har også for lengst mistet enhver logisk gyldighet for Nei-siden. Det samme kan sies om sikkerhetspolitikken, handelspolitikken, forbrukerrettigheter og mange flere saksfelt.

Folkeavstemning om EU-medlemskap. EU-barometeret i NRK-studio viste uavgjort, 50-50, i EU-avstemningen litt før kl. 21 mandag kveld
Folkeavstemning om EU-medlemskap. EU-barometeret i NRK-studio viste uavgjort, 50-50, i EU-avstemningen litt før kl. 21 mandag kveld Foto: Erik Johansen / NTB


Da EFTA forhandlet med EU om opprettelsen av EØS-avtalen, besto EU av 12 medlemsland og EFTA bestod av seks. I dag består EU av 27 medlemsland og Norge står igjen med EØS-avtalen sammen med «stormaktene» Island og Liechtenstein.

Mer omfattende avtale enn i 1992

EØS-avtalen er en dynamisk avtale. Den er betydelig mer omfattende nå enn den var da den ble vedtatt av Stortinget i 1992. Etter at EØS-avtalen trådte i kraft i 1. januar 1994 har vi blitt litt mer integrert i EU for hver dag som har gått. Slik vil det også fortsette. Norge har på denne måten pådratt seg et akkumulert demokratisk underskudd. Slik vil det også fortsette.

Det er i dag rundt halvannen million velgere som ikke hadde stemmerett i 1994. Like viktig er at det var omtrent halvannen million velgere som hadde stemmerett i 1994, men som nå ikke lenger er iblant oss. Samtidig er det stadig flere som oppdager at i 2022 er den største gjenstående forskjellen mellom EØS-avtale og EU-medlemskap – ganske enkelt vårt eget selvvalgte fravær fra alle beslutningsprosessene i EU. Hva gjør vi da? Vi kommer i alle fall ikke til å gjøre som Storbritannia og Sveits.

Omtalte personer

Fredrik Mellem

Generalsekretær, Europabevegelsen

Kjell Magne Bondevik

Tidl. statsminister (Krf)

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon