Debatt

Mayhan Rostamkhel: Norge trenger sårt en EU-debatt

Det er ingen tvil om at Norges fremtid er nært knyttet til Europa. Vi kan ikke lenger stå på sidelinjen og observere mens verden går videre uten oss, skriver medlem av politisk utvalg i Den Konservative Studenterforening, Mayhan Rostamkhel.

Vi må erkjenne at vår plass er sammen med våre europeiske partnere, ikke isolert og alene, skriver Mayhan Rostamkhel.
Vi må erkjenne at vår plass er sammen med våre europeiske partnere, ikke isolert og alene, skriver Mayhan Rostamkhel.Foto: REUTERS / Jon Nazca
Mayhan Rostamkhel
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Vi trenger en ny EU-debatt i lys av dagens sikkerhetspolitiske situasjon i verden.

I en tid hvor globaliseringen visker ut grensene og knytter verden tettere sammen, befinner Norge seg ved et kritisk veiskille. Våre fjorder og fjell, en gang sett på som uovervinnelige barrierer, fungerer nå som innganger til en verden som krever vår deltakelse og engasjement.

Det er ingen tvil om at Norges fremtid er nært knyttet til Europa. Med eskalerende konflikter i øst og økende usikkerhet i internasjonal politikk, må vi som nasjon ta ansvar for vår egen skjebne. Vi kan ikke lenger stå på sidelinjen og observere mens verden går videre uten oss.

EU, med sine verdier om fred, demokrati og økonomisk vekst, tilbyr Norge en unik mulighet til å spille en mer betydningsfull rolle på den internasjonale scenen. Gjennom tett samarbeid med våre europeiske naboer kan vi effektivt møte de utfordringene vi står overfor. EU er ikke bare et økonomisk fellesskap, det er også et sikkerhetsfellesskap som gir oss beskyttelse og stabilitet i urolige tider.

Det er ingen tvil om at Norges fremtid er nært knyttet til Europa. Vi kan ikke lenger stå på sidelinjen og observere mens verden går videre uten oss.

Mayhan Rostamkhel
Medlem av politisk utvalg i Den Konservative Studenterforening (DKSF)

Konstitusjonelle krumspring og suverenitet

Å bli medlem av EU handler ikke om å gi avkall på vår suverenitet, men heller om å dele den med andre nasjoner som deler våre verdier og ambisjoner. Det gir oss en stemme på den internasjonale arenaen og en plattform for å fremme våre interesser på en effektiv måte. Det gir oss også tilgang til det største markedet i verden, noe som vil være til stor fordel for norske bedrifter og arbeidstakere.

Verdens geopolitiske landskap blir stadig mer komplekst og uforutsigbart. Regioner som Øst-Europa og Midtøsten opplever spenninger og konflikter som potensielt kan eskalere. I øst har vi sett aggressive handlinger fra naboland som har gått til militære angrep, og det er bekymringer rundt muligheten for ytterligere territoriell ekspansjon.

I Midtøsten er det en økende risiko for involvering fra ulike aktører, inkludert militante grupper som Hizbollah og nasjoner som Iran. I tillegg er det bekymringer for hvordan endringer i amerikansk utenrikspolitikk under ulike administrasjoner kan påvirke det globale samholdet.

Det er derfor avgjørende for Vesten å stå samlet og møte disse utfordringene på en konstruktiv måte. Det er beklagelig at Norge befinner seg på utsiden av dette fellesskapet, særlig når så godt som alle NATO-landene er medlemmer av EU.

I en tid preget av økende europeisk integrasjon og samarbeid, er det på høy tid å reise spørsmålet om hvorvidt det er hensiktsmessig å holde seg på sidelinjen. Nesten 40 prosent av den norske befolkningen var ekskludert fra stemmeurnene under folkeavstemningen i 1994, og dermed har ikke alle hatt muligheten til å uttrykke sin mening om Norges plass i EU. Dette reiser alvorlige demokratiske bekymringer. Høyre ønsker derfor en åpen og inkluderende debatt om Norges forhold til EU velkommen.

Det er beklagelig at Norge befinner seg på utsiden av dette fellesskapet, særlig når så godt som alle NATO-landene er medlemmer av EU.

Mayhan Rostamkhel
Medlem av politisk utvalg i Den Konservative Studenterforening (DKSF)

Potensial i EU

Samtidig må vi være klar over at et EU-medlemskap også innebærer visse forpliktelser. Vi må være villige til å bidra økonomisk og politisk til unionens mål og verdier. Vi må også være forberedt på å gi avkall på noe av vår nasjonale suverenitet for å oppnå større felles mål.

Britenes anger over Brexit og svenskene stolthet over sitt EU-medlemskap er lærdommer vi må ta til oss. Vi må erkjenne at vår plass er sammen med våre europeiske partnere, ikke isolert og alene.

Fremtiden krever handling og mot. Vi kan ikke lenger tillate oss å være passive tilskuere til vårt eget liv. Vi må ta skjebnen i egne hender og forme den i tråd med våre verdier og ambisjoner.

Derfor må vi ta skrittet mot en fremtid preget av trygghet, velstand og innflytelse, både for Norge og for Europa.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00