Spaltist:  
Katinka Kolaas Ekmann

Rasjonalitet eller Acer-mystisisme

I en tid hvor energisikkerhet og klimaendringer er øverst på dagsordenen, er både Acer, kraftkabler og overnasjonalt samarbeid avgjørende. Likevel virker det som at vi har valgt å bruke EU-byrået som vår egen syndebukk for alt som sies å være galt med vår egen energipolitikk, skriver Altingets spaltist Katinka Kolaas Ekmann.

Generalsekretær i Europeisk Ungdom og Altinget-spaltist Katinka Kolaas Ekmann er lei av Acer-debatten. «Norge er ikke bare en eksportør av elektrisitet, men også en pålitelig partner for en bærekraftig energifremtid i Europa. Acer er et viktig verktøy for å oppnå dette målet, og deres betydning vil bare øke i årene som kommer,» skriver hun.
Generalsekretær i Europeisk Ungdom og Altinget-spaltist Katinka Kolaas Ekmann er lei av Acer-debatten. «Norge er ikke bare en eksportør av elektrisitet, men også en pålitelig partner for en bærekraftig energifremtid i Europa. Acer er et viktig verktøy for å oppnå dette målet, og deres betydning vil bare øke i årene som kommer,» skriver hun.Foto: Montasje: Ole Berg-Rusten/NTB/Celina Christoffersen/Venstre
Katinka Kolaas Ekmann

Som konsument av norske medier ser jeg meg lei av dagens debattklima rundt energipolitikk. Vi har sluttet å snakke om klimaendringer, og diskuterer heller utrettelig et EU-byrå i Slovenia. Det kan synes at vi kollektivt har valgt å bruke Acer som vår egen syndebukk for alt det som sies å være galt med vår egen energipolitikk.

Den ekstremt høye temperaturen i norsk energidebatt skyldes at antakelig at debatten ikke er styrt av rasjonalitet, men av en Acer-mystisisme som bare finnes i Norge. Skal vi kunne ha en saklig debatt om Norges fremtid, må vi først få ting på det rene.

Vanlige myter om Acer

En vanlig myte er at Acer tar kontroll over nasjonal energipolitikk og begrenser nasjonal suverenitet. Faktisk er Acer et samarbeidsorgan som ikke har myndighet til å diktere nasjonal energipolitikk. Det har som mål å fremme samarbeid og koordinering mellom energiregulatorer (som norske NVE) i EU-landene, for å styrke energiforsyningen og det indre energimarkedet.

Noen tror at kraftkablene, som for øvrig ikke har noe med EU å gjøre, Acer og EUs energiregulering fører til høyere strømpriser for forbrukerne. Imidlertid er hovedmålet med EU-regulering å fremme konkurransen og dermed redusere prisene for forbrukerne. Økt integrasjon av energimarkeder gir ofte mer effektive og konkurransedyktige priser. 

Det mest demokratiske ville vært et norsk EU-medlemskap, slik at vi kan være med på å bestemme Acers retning.

Katinka Kolaas Ekmann
Spaltist, Altinget EU/EØS

En annen myte er at Acer og EUs energipolitikk vil svekke nasjonale energiprodusenter, spesielt i land med store fossile brenselsindustrier. I realiteten gir EU-reguleringen muligheter for nasjonale energiprodusenter til å tilpasse seg overgangen til fornybar energi og redusere karbonutslipp.

Det hevdes noen ganger at Acer og EUs energipolitikk truer nasjonal energisikkerhet ved å avhenge av energiimport. Imidlertid søker EUs energipolitikk å styrke energisikkerheten gjennom samarbeid og diversifisering av energikilder og leverandører.

De største kritikerene hevder at Acer er udemokratisk fordi den opererer uten direkte folkelig valg. Acer er imidlertid underlagt tilsyn fra Europakommisjonen og Europaparlamentet, og avgjørelser som påvirker energipolitikken i EU blir tatt i samsvar med demokratiske prosesser. Det mest demokratiske ville imidlertid vært et norsk EU-medlemskap, slik at vi kan være med på å bestemme Acers retning. 

Les også

Vi kan utgjøre en forskjell

Når vi nå har oppklart de vanligste mytene, i tillegg til en klinkende klar dom fra Høyesterett angående Acers demokratiske fundament, vil jeg som åpenbart positiv til prosjektet belyse noen av fordelene for Norge med europeisk samarbeid.

Norge er et langstrakt land, og i perioder er regioner nødt til å kjøpe strøm fra våre naboland, på samme måte som vi selger i perioder vi overproduserer. I fjor sa NVE at utenlandskablene i all hovedsak brukes til eksport av strøm. Slik er det spådd til å være de kommende 20 årene. Staten tjente i fjor 80 milliarder ekstra på energimangel og dyre strømpriser i Europa. Når krig på kontinentet førte til at disse strømprisene til slutt banket på vår egen dør, kunne det nok vært håndtert annerledes av sittende regjering. Likevel må vi kunne se fordelene dette har vært for norsk energieksport og det grønne skiftet i Europa. 

Klimautfordringer er ikke lokale, og løses best på tvers av landegrenser.

Katinka Kolaas Ekmann
Spaltist, Altinget EU/EØS

I det overnasjonale klimaregnskapet kan vi faktisk være med og utgjøre en forskjell. Mer enn halvparten av klimagassutslippene i EU kommer fra energiforsyning. Norge som et foregangsland på grønn energi bidrar til å kutte utslipp og begrense bruk av kullkraftverk. I en tid hvor energisikkerhet og klimaendringer er øverst på dagsordenen, er både Acer, kraftkabler og overnasjonalt samarbeid avgjørende. De er broen som knytter nasjoner sammen, fremmer bærekraftige energikilder og sikrer en pålitelig strømforsyning.

Norge er ikke bare en eksportør av elektrisitet, men også en pålitelig partner for en bærekraftig energifremtid i Europa. Acer er et viktig verktøy for å oppnå dette målet, og deres betydning vil bare øke i årene som kommer.

Klimautfordringer er ikke lokale, og løses best på tvers av landegrenser. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024