Altingets EU-måling: ja-siden vokser i alle partier

På Altingets EU-måling i februar i år, svarte 31 prosent at de ønsket EU-medlemskap. Nei-siden hadde imidlertid et klart flertall med 53 prosent. Altingets augustmåling viser at ja-siden vokser med fire prosentpoeng, og øker i alle partiene. 

Ved folkeavstemningen om EEC i 1972 ble svaret nei, og det ble nei i til EU 1994. Brygger det opp til en ny folkeavstemning? Stadig flere nordmenn sier ja til EU, i følge Altingets nye meningsmåling.
Ved folkeavstemningen om EEC i 1972 ble svaret nei, og det ble nei i til EU 1994. Brygger det opp til en ny folkeavstemning? Stadig flere nordmenn sier ja til EU, i følge Altingets nye meningsmåling.Foto: NTB
0:000:00