Arne Bård Dalhaug vil ha forsvarsspørsmål på agendaen i høstens valgkamp

Den pensjonerte generalløytnant Arne Bård Dalhaug er valgt til ny president i Norges Forsvarsforening. – Vi skal påvirke at langtidsplanen ikke blir for fjern fra det Forsvarksommisjonen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener er nødvendig for å trygge Norges sikkerhet, sier Dalhaug til Altinget.

– Jeg er bekymret for viljen til å la de økonomiske anbefalingene fra Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen gjenspeile seg i langtidsplanen fra regjeringen, sier Arne Bård Dalhaug, ny president i Norges Forsvarsforening.
– Jeg er bekymret for viljen til å la de økonomiske anbefalingene fra Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen gjenspeile seg i langtidsplanen fra regjeringen, sier Arne Bård Dalhaug, ny president i Norges Forsvarsforening.Foto: Christina Guldstad
0:000:00