Analyse av 
Veslemøy Hedvig Østrem

Den siste ukes brev til kontrollkomiteen viser et fortsatt sterkt behov for å rydde opp

Forrige uke fikk kontrollkomiteen fem nye brev. Noen av brevskriverne er opptatt av å sikre sitt ettermæle. Andre reiser prinsipielle problemstillinger om blindsoner. Det totale inntrykket er fortsatt at habilitet har vært lemfeldig behandlet i det politiske systemet.

Var han eller var han ikke inhabil i forbindelse med behandlingen av Nammo-investeringer? I juli, da Ola Borten Moe gikk av, mente han det. Nå har han regnet på det, og mener den indirekte verdien han hadde i Nammo gjennom Kongsberg Gruppen-aksjer, var så lav at den ikke ville utløst inhabilitet dersom det ble undersøkt. 
Var han eller var han ikke inhabil i forbindelse med behandlingen av Nammo-investeringer? I juli, da Ola Borten Moe gikk av, mente han det. Nå har han regnet på det, og mener den indirekte verdien han hadde i Nammo gjennom Kongsberg Gruppen-aksjer, var så lav at den ikke ville utløst inhabilitet dersom det ble undersøkt. Foto: Heiko Junge / NTB
0:000:00