Debatt

Helge Arnli: Avskrekking eller beroligelse? Ja takk, begge deler!

Vi må avskrekke og berolige Russland. Avskrekke dem fra å skade oss, og berolige dem der vi har felles interesser. Barentshavet knytter oss sammen, skriver sikkerhetspolitisk rådgiver i Europabevegelsen, Helge Arnli.

Norge har mulighet til å avskrekke Russland, men da må vi benytte et språk russerne forstår og respekterer, skriver Helge Arnli, sikkerhetspolitisk rådgiver i Europabevegelsen.
Norge har mulighet til å avskrekke Russland, men da må vi benytte et språk russerne forstår og respekterer, skriver Helge Arnli, sikkerhetspolitisk rådgiver i Europabevegelsen.Foto: Frederik Ringnes / NTB
Helge Arnli
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det er fullt mulig for lille Norge å avskrekke Russland, men det koster. Bokstavelig talt må vi, med admiral Nils Owrens ord, kunne «senke fandenskapet». Med stor presisjon og under de fleste forhold må vi kunne true Nordflåtens overflatestyrker og angrepsubåter, enten de er i havn eller på havet. Dette er et språk russerne forstår og respekterer. De vil bli frustrerte og true med reaksjoner, men det vil skremme dem. Se til Ukraina og Svartehavet!

Det er fullt mulig for lille Norge å avskrekke Russland, men det koster.

Helge Arnli
Sikkerhetspolitisk rådgiver, Europabevegelsen

Hva vi trenger

Vi kan, som våre ukrainske venner, komme et stykke på vei med asymmetriske metoder og «ghetto engineering», men vi trenger godt utrustede ubåter. Så mange som mulig. Derfor må opsjonen på de fire siste utløses. Med åtte ubåter blir vi en nordatlantisk sjømakt å regne med. Dertil trenger vi gode våpen til kampflyene våre og varierte langtrekkende sensorer for å lede ilden.

Mens sjøslaget pågår, må vi kunne beskytte oss. Bestill fire Patriot-batterier eller liknende beskyttet av NASAMS (Oslo, Bergen, Trondheim og indre Troms, alle med vital sivil og militær infrastruktur). Bare det å utløse opsjonene og plassere ordrene, vil sende krystallklare politiske signaler: Vi har til hensikt å forsvare oss. Forsøk på å skade oss vil bli straffet!

Hvis Russland likevel skulle akseptere risikoen og sette landstyrkene sine i marsj, trenger vi flere soldater og forskjellig utrustning for å holde skansen til unnsetningen kommer. Her må ekspertene på banen og prioritere behov. Personlig har jeg tro på Forsvarskommisjonens anbefalinger

Les også

Kan vinne på pragmatisk samarbeid

Hva så med beroligelse? Russisk mentalitet og politisk tradisjon samsvarer mye med spillteoriens nullsumtenking, spesielt i konfliktsituasjoner. Det den ene vinner, må den andre nødvendigvis tape. Vi kan utfordre dem her. Vi er faktisk i en unik posisjon til akkurat det.

Russisk mentalitet og politisk tradisjon samsvarer mye med spillteoriens nullsumtenking, spesielt i konfliktsituasjoner. Vi kan utfordre dem her.

Helge Arnli
Sikkerhetspolitisk rådgiver, Europabevegelsen

Vår felles fiskeriforvaltning har bevist at begge parter kan vinne på pragmatisk samarbeid. Det samme gjelder søk- og redningstjenesten, og grensevaktsamarbeidet. Også avtalen om sikkerhet til sjøs og i lufta (INCSEA) gjør hverdagen tryggere for begge. Fire områder egnet for samarbeid og beroligelse. Begge vinner, ingen taper.

Norden må fremstå helhetlig og samlet

Russlands angrep på Ukraina, fulgt av Finlands og Sveriges inntreden i Nato, gjør det nødvendig å gjennomgå våre selvpålagte restriksjoner (basepolitikken, atompolitikken og utenlandsk militær aktivitet i Norge). Norden må fremstå helhetlig og samlet.

I tillegg må vi gjennomgå vårt forhold til EU. Utfordringene mot samfunnssikkerheten blir stadig mer alvorlige, og kommer fra stadig flere hold. Motstandskraften må styrkes, også på kontinentalsokkelen og i våre maritime soner. Drevet av egeninteresser har EU plassert seg trygt i førersetet her. Europa utvikler metoder og verktøy for å møte vår tids utfordringer.

Russerne vil forstå og respektere konklusjonene vi kommer til, om nødvendigvis ikke like dem. Hvis vi holder litt igjen på å diskutere atompolitikken eller true kjernevåpenstyrkene deres, vil reaksjoner og tilsvar bli levelige.

To sikkerhetspolitiske tanker samtidig

Vi må kunne ha to sikkerhetspolitiske tanker i hodet samtidig: avskrekking og beroligelse. Hva som har endret seg med Ukraina, er at konsekvensene av ikke å lykkes, har blitt så mye tydeligere. Den som ønsker fred, må forberede seg på ufred.

Utfordringene mot samfunnssikkerheten blir stadig mer alvorlige, og kommer fra stadig flere hold. Drevet av egeninteresser har EU plassert seg trygt i førersetet her. 

Helge Arnli
Sikkerhetspolitisk rådgiver, Europabevegelsen

Rent økonomisk betyr heldigvis ikke dette mere for oss enn noen ukers svingninger i oljefondet. De største og viktigste investeringene i ubåter, missiler, sensorer og luftvern påvirker ikke inflasjonen, og personellbehovet er nokså begrenset. Det å endre vår mentalitet kan vise seg vanskeligere. Vi må ut av skyttergravene og utfordre aggressoren der det skader han mest.

Må antakelig «skrekke» dem litt

En tidligere kollega har litt humoristisk utfordret meg på at det norske ordet «avskrekking» mangler et slags relasjonelt antonym: «skrekking». Hvis et avskrekket Russland er resultatet, må vi antakelig skrekke dem litt for å oppnå dette. Eller hvordan var det? Uansett må nytte-kostnadsanalysen deres påvirkes i så stor grad at de velger å avholde seg fra å skade oss. Det gjør vi gjennom å true noe av det de holder aller kjærest: Nordflåten.

Målsettingen er selvsagt ikke konfrontasjon, men lavspenning og fredelig sameksistens. Midlene og metodene vi bruker, må tilpasses dette. Mens en relevant militærmakt, gode offensive konsepter og troverdige allierte sikrer vår suverenitet og handlefrihet, bringer avspennende tiltak og samarbeid oss nærmere målet. Balansen i verktøybruk vil variere med situasjonen, men det vil være uklokt å terminere all bilateral kontakt og avvikle alle beroligende tiltak.

Russland har ikke mange naboer som kan vise til århundrer med fredelig sameksistens, og som på nesten daglig basis minner dem om vinn-vinn potensialet av samarbeid. Beroligelse er en viktig del av vår sikkerhetspolitiske valuta! 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00