Nato-sjefen: – Jeg vet det er krevende å bruke mer penger på forsvar

Likevel understreker Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær, at toprosent-målet ikke lenger er et tak, men et gulv, og et minimum for hva som må brukes på forsvar blant Natos medlemsland. Han minner om at Norge brukte tre prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar frem til rundt 1990-tallet.

0:000:00