Russlands arktiske ambassadør forsvarer Kina og angriper Nato-interesse

Russlands arktiske ambassadør mener at Natos interesse for Arktis øker risikoen for konflikt i regionen. Han understreker at det økte russisk-kinesiske samarbeidet i Arktis utelukkende er fredelig og ikke-militært.

Da de syv medlemslandene av Arktisk råd satte sin deltagelse på pause etter Russlands angrep mot Ukraina, advarte ekspertene om økt samarbeid mellom Russland og Kina i Arktis. Nå er det akkurat det som har skjedd, skriver Andreas Krog, nisjeredaktør for forsvar og Arktis i danske Altinget.
Da de syv medlemslandene av Arktisk råd satte sin deltagelse på pause etter Russlands angrep mot Ukraina, advarte ekspertene om økt samarbeid mellom Russland og Kina i Arktis. Nå er det akkurat det som har skjedd, skriver Andreas Krog, nisjeredaktør for forsvar og Arktis i danske Altinget.Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin
0:000:00