Debatt

Veteranforbundet SIOPS: Forsvarets personalpolitikk må endres

Norsk forsvarsevne handler ikke bare om investeringer i nye våpensystemer og avdelinger, men også om ivaretakelsen av Forsvarets personell. Skulle Norge selv bli rammet av krig, vil vi trenge alle, inkludert veteranene, skriver Njål Kjølholdt-Gustavsen, rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen under kransenedleggelse på Retterstedet i forbindelse med frigjørings- og veterandagen 8. mai 2023. Senere i år skal statsråden legge fram en ny langtidsplan for Forsvaret. Veteranforbundet SIOPS mener det er viktig at veteranperspektivet blir inkludert i denne planen. 
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen under kransenedleggelse på Retterstedet i forbindelse med frigjørings- og veterandagen 8. mai 2023. Senere i år skal statsråden legge fram en ny langtidsplan for Forsvaret. Veteranforbundet SIOPS mener det er viktig at veteranperspektivet blir inkludert i denne planen. Foto: Annika Byrde/NTB
Njål Kjølholdt-Gustavsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Støre-regjeringen må ta med et helhetlig veteranperspektiv i sine forsvarspolitiske prioriteringer, særlig i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret. Veteranenes viktige rolle i norsk beredskap bør også reflekteres i et nytt og bredt forsvarsforlik på Stortinget.

Krigen i Ukraina aktualiserer på mange måter viktigheten av et godt system for veteranivaretakelse, systemer som i dag aktivt forsterker landets militære motstandskraft.

SIOPS besøkte i fjor skadde ukrainske soldater som er til behandling på norske sykehus, under besøket ga vi råd og veiledning om hvordan den enkelte kan håndtere sin nye hverdag med fysiske krigsskader, en hverdag i strid. Dette er et konkret bidrag som innvirker positivt på ukraineres militære bidrag på slagmarken både moralsk og fysisk. 

Myndighetene er helt avhengig av borgere som er villige til å ofre liv og helse i kamp for Norge og våre verdier.

Njål Kjølholdt-Gustavsen
Rådgiver, Veteranforbundet SIOPS

Vi har selv tatt initiativ overfor regjeringen til et større prosjekt med andre ideelle organisasjoner, der SIOPS kan bistå myndighetene i ivaretakelsen av skadde ukrainere i Norge. Slike frivillige bidrag er med å styrke den ukrainske motstandskraften, det ukrainske forsvaret er helt avhengig av personell som fortsatt kan og vil slåss mot Russland.

En god veteranivaretakelse styrker forsvarsevnen i Norge, ettersom flere veteraner fortsatt kan bidra med sin unike operative og militærfaglige kompetanse i stillinger i Forsvaret og i sivile beredskapsavdelinger, spesielt i krise og krig. Veteraner med fysiske skader fra internasjonale operasjoner kan inneha administrative funksjoner i operasjonssentralene, som etterretningsanalytikere, eller fungere som instruktører for operativt personell.

God veteranivaretakelse kan også bidra til at forsvarsviljen styrkes gjennom en reel opplevelse av ivaretakelse av den enkelte veteran. Flere vil aktivt bidra i den militære beskyttelsen av landet hvis myndighetene faktisk tar vare på de som blir skadet i kamp, dette inkluderer også veteranenes familier og andre nærstående. Myndighetene er helt avhengig av borgere som er villige til å ofre liv og helse i kamp for Norge og våre verdier. 

Les også

Er Forsvaret en IA-bedrift?

SIOPS anser den personalpolitiske holdningen i Forsvaret mot skadde veteraner som et strukturelt problem i dag. Veteranene i Norge er en viktig ressurs, som Forsvaret i dag ikke er gode nok til å benytte seg av. Forsvaret må etterstrebe en modernisering av personalpolitikken sin, slik blant annet Forsvarskommisjonen har anbefalt regjeringen.

Fremdeles er det utfordrende for veteraner med fysiske skader etter deltagelse i krig å fortsette aktiv tjeneste i Forsvaret. Dette gjelder også soldater med skader fra militærøvelser og andre operasjoner innenlands. Vi stiller spørsmålet om Forsvaret i realiteten er en IA-bedrift? Forsvarets selektive personalpolitikk går på bekostning av langsiktig operativ evne. Det gir regjeringen og Forsvaret lite troverdighet, og kan igjen svekke troverdigheten blant soldatene.   

SIOPS mener at Forsvaret må opprette egne stillingshjemler for skadde veteraner, dette må ikke brukes mot veteraner som allerede er i et erstatnings- eller behandlingsforløp. Egne stillingshjemler for skadde veteraner bidrar til å øke det totale soldatvolumet i Forsvaret, både blant fast ansatte og reservister i alle avdelinger. Disse stillingshjemlene kan finansieres gjennom eksisterende ordninger fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Forsvarets selektive personalpolitikk går på bekostning av langsiktig operativ evne.

Njål Kjølholdt-Gustavsen
Rådgiver, Veteranforbundet SIOPS

Forsvaret må gjøre det lettere for skadde veteraner å fortsette sin aktive militære tjeneste, noe våre allierte har god erfaring med, også i ute i felt. Amerikanerne hadde selv aktivt tjenestegjørende i Afghanistan med fysiske skader. Det innebærer også at politikerne må vurdere regelverket og saksbehandlingen av saker skadde veteraner kan ha hos NAV og Statens Pensjonskasse.

Veteranene kan samtidig virke som lokale beredskapsressurser i kommunene. Her kan kommunene anvende den operative kompetansen som mange av lokalsamfunnets veteraner innehar. Slike rolletildelinger kan inkluderes i kommunale og interkommunale veteranplaner.

For å fremheve verdien av erfaringen fra Forsvaret og internasjonale operasjoner, foreslo SIOPS i 2017 at Norge bør vurdere en tilsvarende jobbordning for veteraner med fortrinnsrett på offentlige stillinger og kompensasjon til private arbeidsgivere. Dette er blant annet gjort i Danmark.

Veteranen som beredskapsressurs

Den sentrale sammenhengen mellom veteranivaretakelse og forsvarspolitiske prioriteringer må inkluderes i regjeringens kommende langtidsplan, særlig koblingen til ny tiltaksplan for veteranene.

Forsvarsevne og forsvarsvilje må bygges og opprettholdes. Dette gjøres også i måten vi ivaretar veteranene våre etter oppdrag i utlandet.  

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00