Derfor mener Ap-byråden det er riktig å bruke kommersielle konsern utenfor eldreomsorgen

Ingen kommersielle konsern får drive sykehjem i Oslo, men kommunen kjøpte andre helse- og omsorgstjenester fra de samme konsernene for nesten 1,7 milliarder kroner i fjor. – Vi har ikke en dogmatisk holdning til at bare kommunen eller det offentlige skal drive velferd, sier Ap-byråd Marthe Scharning Lund.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Marthe Scharning Lund (Ap), har sørget for at kommersielle selskaper ikke lenger får drive sykehjem i Oslo.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Marthe Scharning Lund (Ap), har sørget for at kommersielle selskaper ikke lenger får drive sykehjem i Oslo.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Silje Sjursen SkiphamnSolveig Ruud

Oslo er en av 101 Ap-styrte kommuner som i fjor kjøpte helse- og omsorgstjenester fra kommersielle konsern. Til sammen kjøpte disse kommunene slike tjenester for over fem milliarder kroner, viser analyser Altinget har gjort.

Oslos andel beløper seg til nesten 1,7 milliarder, viser tall Altinget har fått fra kommunen. Tar man med det kommunen har betalt for barnevernstjenester i tillegg, kommer summen opp i drøyt 1,8 milliarder kroner. 

Det Ap-styrte byrådet i Oslo har i løpet av de åtte siste årene kvittet seg med alle kontrakter kommunen hadde med kommersielle selskaper som drev sykehjem. På partiets landsmøte kom Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre i tillegg med en garanti om at ingen sykehjem i Ap-styrte kommuner skal settes ut på anbud til kommersielle konsern.

Likevel betalte Oslo kommune i 2022 flere hundre millioner til konsern som Stendi, Ecura, Aberia og Unicare. Pengene gikk blant annet til bofellesskap for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Les også

Ti prosent til kommersielle

Marthe Scharning Lund (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Hun anslår at rundt ti prosent av kommunens utgifter til pleie- og omsorgstjenester går til kommersielle aktører. For Ap-byråden er det viktig å passe på balansen mellom kommersielle selskaper, ideelle aktører og kommunen selv.

– Arbeiderpartiet sier at vi bruker private der det er riktig å gjøre. Vi har ikke en dogmatisk holdning til at bare kommunen eller det offentlige skal drive velferd. Men vi må ha kontroll, vi må ha skikkelig lønns- arbeidsforhold, og så skal vi bruke private der det er fornuftig og riktig, sier Marthe Scharning Lund.

Arbeiderpartiet sier at vi bruker private der det er riktig å gjøre.

Marthe Scharning Lund
Byråd i Oslo (Ap)

Hun understreker at vurderingen skal være basert på hvilke tjenester det er snakk om, og da er det mange hensyn man må ta:

– For eksempel tjenester til folk som bor hjemme i sin egen bolig. Da er fritt brukervalg fornuftig. Det kan også handle om at vi trenger å kjøpe tjenester kommunen selv ikke har fordi de er veldig spesialisert.

Setter utviklingshemmede på anbud

Oslo kommune har satt tjenester til flere grupper på anbud og kjøper en rekke tjenester fra selskaper som med Aps språkbruk kan karakteriseres som kommersielle konsern.  

Kommunen har f.eks. lagt heldøgnstjenester til personer over 18 år med psykiske lidelser på anbud. Målgruppen er ifølge anbudsdokumentene personer som har ulike «utfordringer og hjelpebehov forbundet med tilleggsproblematikk som psykisk utviklingshemming, utviklingsforstyrrelse, rus, somatikk, ernæring og utfordrende atferd».

Noen av disse er personer med psykisk utviklingshemming som har vedtak om bruk av tvang og makt. Seks av ti aktører som leverer tjenester innenfor denne rammeavtalen tilhører kommersielle konsern.

Oslo kommune kjøpte i fjor tjenester til i overkant av 350 brukere. Da inngår kjøp også fra ideelle aktører, opplyser kommunen til Altinget.

Les også

Barneboliger til barn og ungdom med utviklingshemming er også satt på anbud i Oslo. Bakgrunnen for dette var et vedtak om å innføre brukervalg av bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende. To av de tre aktørene som kan velges er store private konsern: Aberia Avlastning/BPA AS og Omsorgspartner AS.  

Kommunen kjøper også tjenester fra konsern i ordningen med fritt brukervalg innen hjemmetjenester og til BPA. I tillegg kjøpes også en del enkeltplasser på sykehjem. Kommunen kjøper altså tjenester både til eldre og yngre, men hoveddelen av pengene som kommunen i fjor utbetalte til de kommersielle konsernene, går til yngre brukere. 

Styring og fleksibilitet

Altinget har spurt Marthe Scharning Lund om hvorfor det er greit å bruke kommersielle konsern til disse brukerne, men ikke til å drive sykehjem.

– Det er mange flere som får tjenester i eldreomsorgen, det er den store driveren. Da må vi ha kontroll slik at vi har styring og fleksibilitet til å utvikle tjenestene, og det klarer vi ikke hvis for stor andel er bundet opp i langsiktige kontrakter som ikke kan endres. I tillegg trenger vi å rekruttere svært mange til denne sektoren. Da er blant annet lønn også viktig, svarer hun.

– Gjennom valgkampen har Arbeiderpartiet argumentert mot at kommersielle konsern skal få drive sykehjem på grunn av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og at norske skattepenger ikke skal sendes ut av landet. Det er vel de samme problemene om konsernene tjener penger på yngre brukere?

– Ja, det er det, men det er totalen som gjør at vi har valgt å fase ut de kommersielle sykehjemmene våre. Jeg mener fritt brukervalg er bra, og har aldri ment noe annet. Jeg avviser påstanden om at det bare er én grunn til ikke å velge private. Man må gjøre en totalvurdering.

Jeg avviser påstanden om at det bare er én grunn til ikke å velge private.

Marthe Scharning Lund
Byråd i Oslo (Ap)

– Så det du sier er at til noen tjenester er det greit å bruke kommersielle selv om gevinsten deres går ut av landet, og selv om det er dårligere lønns- og arbeidsvilkår?

– Jeg sier at det er en konsekvens av at vi velger å si at fritt brukervalg er viktig. Da kan det være at det vil være noe dårligere lønns- og arbeidsvilkår der. Det vil jo vi i våre kontrakter selvsagt forsøke å unngå så godt vi kan, men vi kan heller ikke beslutte lønn og pensjon for private selskaper, slik Høyre hevder.

Ingen planer om mer privat

Ideelle aktører har hatt en voldsom oppblomstring under det Ap-ledede byrådet i Oslo. 15 av Oslos 39 sykehjem drives nå av ideelle, og de har ifølge byråden gått fra å drive cirka 760 sykehjemsplasser til 1230.

Scharning Lund mener det ikke bør bli flere og at det er en god balanse nå. Hun vurderer også muligheten for å gi de ideelle kortere kontrakter for å sikre at både kommunen og de ideelle har nødvendig fleksibilitet i fremtiden.

Jeg har vært fall ingen planer om å øke andelen private.

Marthe Scharning Lund
Byråd i Oslo (Ap)

– Kommer bruken av private i Oslo til å gå opp eller ned?

– Jeg har vært fall ingen planer om å øke andelen private.

– Har du et mål om det motsatte?

– Vårt mål er å sikre at vi kan levere tjenester og at vi har kompetanse på disse områdene. Da vil det hele tiden være en vurdering om det er riktig å bygge opp mer i kommunen eller fortsette å bruke private.

På noen områder har byrådet et uttalt ønske om å bygge opp tjenester i kommunal regi. Scharning Lund nevner spesielt forsterkede boliger til mennesker med særlig ressurskrevende adferdsutfordringer og flere spesialiserte boliger for psykisk utviklingshemmede og personer med funksjonsnedsettelser. Byrådet skal nå lage en boligbehovsplan, hvor boliger til alle typer brukere skal inn.

Eldreomsorg er den største oppgaven

Ifølge Scharning Lund er det ingen forskjell på Oslo-byrådets tilnærming til bruk av kommersielle konsern og det synet Ap-leder Jonas Gahr Støre forfekter.

– Jeg opplever at Jonas er veldig tydelig på dette. Vi skal bruke private når det er fornuftig og riktig, men de store kommersielle konsernene skal ikke være driveren i vår velferd.

– Sykehjem, som Arbeiderpartiet har vært opptatt av nasjonalt, er jo bare en bitteliten flik av de tjenestene som faktisk er ute på anbud?

– Sykehjem og eldreomsorg er ikke en bitteliten flik av kommunens oppgaver. Det er den største oppgaven.

Omtalte personer

Marthe Scharning Lund

Gruppeleder for Ap i Oslo bystyre

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00