Dette er budsjettavtalen mellom regjeringen og SV: Øker barnetrygden, utsetter 26. konsesjonsrunde, innfører utflytter-skatt

En levekårspakke for dem som sliter mest, større utslippskutt og planer om betydelig støtte til Ukraina er hovedpunktene i SVs budsjettavtale med regjeringspartiene. 

Partilederne Audun Lysbakken (SV) (f.v.), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte budsjettavtalen for 2023 på Stortinget tirsdag kveld.
Partilederne Audun Lysbakken (SV) (f.v.), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte budsjettavtalen for 2023 på Stortinget tirsdag kveld.Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Lara RashidElisabeth BergskaugSilje Sjursen SkiphamnIngrid Skovdahl

Etter langvarige og tøffe forhandlinger, kunne regjeringspartiene og SV tirsdag klokken 18 kunngjøre budsjettavtalen som det har vært forhandlet om i flere uker. Det er flyttet på i underkant av åtte milliarder kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Her er noen av hovedpunktene i avtalen:

  • Det er ikke brukt mer oljepenger enn i regjeringens budsjettforslag.
  • Dyrtidspakke med mer til minstepensjonister, uføre og mottakere av barnetrygd, bostøtte og dagpenger.
  • Gratis halvdagsplass for 2. klassinger.
  • Tøffere utflyttingsskatt for personer som flytter ut av Norge.
  • Videreføring av letestopp etter olje (26. konsesjonsrunde) ut hele stortingsperioden
  • Storstilt bistand til Ukraina og fattige land som rammes av krigen.

Levekårspakke 

– Siden vi la frem budsjettet vårt har økonomien blitt enda tøffere for mange. I møte med dette må vi som fellesskap gjøre mer, og det gjør vi nå, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han presenterte budsjettavtalen i vandrehallen på Stortinget.

– Vi har forsterket hjelpen til de som sliter mest. Vi kommer med en betydelig levekårspakke for å komme dem til unnsetning.

Enslige forsørgere får utvidet barnetrygd med 5000 kroner i året fra 1. mars 2023, og barnetrygden skal prisjusteres fra samme dato. I tillegg øker barnetillegget på arbeidsavklaringspenger og kvalifikasjonsprogrammet med 35 kroner dagen fra 1. februar.

Studiestøtten økes med sju prosent for studieåret 2023/24, og uføre på minstesats skal få en engangsutbetaling på 3000 kroner. Minstepensjonen for enslige får en varig økning på 4000 kroner i året, og 2. klassinger skal få gratis halvdagsplass på SFO. I fjor fikk SV gjennom tilsvarende for 1. klassinger. 

Bostøtten øker som følge av høye strømpriser og beboere på asylmottak skal få 50 prosent mer i stønad. Det blir også 7 millioner kroner mer til matsentralene, som deler ut gratis mat til dem som sliter. 

Et av de få øyeblikkene der de heller gustne og slitne partilederne virkelig gliste fra øre til øre, var da de presenterte det nye skattegrepet de tar overfor folk som vil flytte formuer ut av Norge – og flytter hjem igjen etter fem år. En lovendring trer i kraft fra i dag, og flere grep her skal utredes. 

– Trygghet for folk 

 – Dette er en avtale som gir mest til folk som har lite. Det er de som settes først. Det har vært det aller viktigste for SV, sa partileder Audun Lysbakken under pressekonferansen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum trakk frem andre ting da han skulle kommentere budsjettavtalen:

– Denne avtalen gir trygghet for folk, for hverdagsøkonomien til folk. Ved å holde igjen på oljepengebruken, bidrar vi ikke til økt prisvekst, sa finansministeren. 

Ifølge Vedum vil skatteopplegget i budsjettavtalen gjøre at rundt 76 prosent av befolkningen får lavere eller uendret skatt sammenlignet med i år. En person som tjener 600.000 kroner, vil få 2000 kroner i lavere skatt, sa finansministeren.

Har man inntekter over 1 million kroner, anslår finansministeren at skattetrykket vil øke med i snitt 3600 kroner årlig. 

Større kutt i utslippene

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober, var den tydeligste klimakritikken fra SV at budsjettet ikke leverte på Norges klimamål.

Partiets klimapolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, påpekte til Altinget at det manglet 200.000 tonn i utslippskutt i 2023 for at Norge skal være i rute til å klare klimamålene i ikke-kvotepliktig sektor. Han sa at det var viktig for SV å få på plass tiltak som minimum dekket opp de 200.000 tonnene, og at det var viktigere enn hvordan det blir gjort.

Det har partiet klart, ifølge Lysbakken:

– Vi har gjort budsjettet grønnere med utslippskutt både på kort og lang sikt. Med denne avtalen blir det over 220.000 tonn i økte utslippskutt i forhold til regjeringens forslag, sa han.

SV foreslo å videreføre og styrke tilskuddsordningen Klimasats i kommunene med økt tilskudd på 300 millioner kroner, noe regjeringen skrotet i sitt budsjett. Her fikk partiet delvis gjennomslag, og ordningen tilgodeses 100 millioner kroner. Det blir også 224 millioner i økt støtte til frivillig skogvern og 850 millioner til klimatiltak gjennom økning til Enova.

26. konsesjonsrunde utsettes

I budsjettavtalen mellom SV og regjeringen blir det slått fast at det ikke blir noe 26. kosensjonsrunde på norsk sokkel i 2025. Det er et grep som møter sterk kritikk fra oljebransjen, LO og NHO.  

– Det er svært bekymringsfullt at budsjettforhandlingene nok en gang svekker og skaper tvil om rammebetingelsene til energipolitikken i en tid det er nødvendig med stabilitet. Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye framover, derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Da er det viktig at det blir gjort tilgjengelig attraktivt areal, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør i Offshore Norge til Altinget.

Lysbakken er svært fornøyd med den seieren. 

– Vi har merket oss at presset for å få utlyst en 26. konsesjonsrunde har økt. Da var det viktig for oss å sikre oss at den ikke blir utlyst nå. Vi har klart å avlyse det for resten av stortingsperioden, og dermed får vi ikke den debatten hvert år. 

Også tre blokker ved den såkalte «iskanten» i Barentshavet er utsatt ut 2023.

Men SV måtte akseptere at drivstoffavgifter og grunnavgiften for mineralolje kuttes, noe som gir rimeligere anleggsdiesel. 

– Det vil gi rimeligere anleggsdiesel, noe som er viktig for 40.000 arbeidsplasser i anleggsbransjen i alle deler av landet, poengterte Vedum under pressekonferansen. Lysbakken innrømmer at det er krevende for SV.

– Ja, dette er den delen av politikken der avstanden er størst mellom de tre partiene. Da er det vanskelig å bli enige. Vi har da måttet gå med på en del virkemidler vi er i mot, men de må til gjengjeld akseptere at kuttene totalt sett går ned. 

Betydelig støtte til Ukraina

I sitt budsjettforslag foreslo regjeringen å kutte i bistanden fra 1 prosent av Norges BNI til 0,75 prosent. Bistandsbudsjettet var foreslått på 43,8 milliarder kroner. Å øke dette var én av tre hovedprioriteringer for SV da de gikk til forhandlingene med regjeringen. 

– Vi har kommet til enighet om en betydelig satsing som vi vil invitere Stortinget med på. Vi vil legge frem et forslag for Stortinget om støtte til Ukraina og andre land som rammes hardest av krigen, sa Støre.

Det ligger foreløpig ikke noen konkret sum til dette i budsjettet for 2023, men støtten ligger inne i avtalen som et såkalt verbalforslag. I avtalen står det at det er for tidlig å slå fast innretningen og størrelsen på den økte støtten. Partiene er imidlertid enige om at regjeringen i løpet av første halvår 2023 skal legge frem et forslag om et «rammeverk for et større, flerårig bidrag til gjenoppbygging av og støtte til Ukraina».

– Det er en historisk avtale som vi vil invitere Stortinget til å være med på, sa Lysbakken.

Her kan du lese alle verbalforslagene i avtalen. 

Halv pris på tannlege for 23–26-åringer

Blant de viktigste helsekravene i SVs alternative budsjett, var én milliard ekstra til sykehusene og én milliard mer til tannhelse. I tillegg reverserte SV regjeringens kutt i tilskudd til heldøgns omsorgsplasser i kommunene i sitt alternative budsjett. Også her er prislappen rundt én milliard kroner.

På dette området har ikke SV fått like stort gjennomslag. Regjeringspartiene har blitt med på å bruke 280 millioner på 50 prosent billigere tannlege for personer i alderen 23–26 år. I tillegg har SV fått inn 95 millioner til investeringstilskudd i heldøgns omsorgsplasser i avtalen.

Ap, Sp og SV bruker samtidig en del helsepenger på inndekning. Ifølge avtalen henter de 102 millioner fra en prognoseendring i innkjøp av koronavaksiner og 120 millioner fra anslagsendringer for bygg i helseforetakene. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00