Helseministeren bekrefter: Nasjonal helse- og samhandlingsplan kommer 1. mars

Regjeringen skulle lagt fram den viktige planen før jul, men nå bekrefter helseministeren at den kommer 1. mars. Frps Bård Hoksrud ble den første som fikk nyheten.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skal legge fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan 1. mars.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skal legge fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan 1. mars.Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Det var etter et spørsmål fra helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, at helseministeren fortalte at planen kommer om to uker:

– Det er ekstra artig for meg i dag å kunne fortelle Bård Hoksrud som den første, at den kommer 1. mars, sa en strålende fornøyd Ingvild Kjerkol i Stortinget torsdag.

Nyheten kom under behandlingen av et forslag fra SV om at Stortinget skal vedta den endelige sykehusstrukturen i Nord-Norge.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal avløse Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, som ble lagt fram av Solberg-regjeringen og vedtatt i Stortinget i 2020. Planen skal legge føringer for både sykehusene og kommunehelsetjenesten de fire kommende årene.

Problemsaker på rekke og rad

Egentlig skulle helseministeren lagt fram det som er regjeringens viktigste plan for helsetjenesten før jul, men den ble altså utsatt. 

Da Altinget først meldte om utsettelsen i november, begrunnet Helse- og omsorgsdepartementet forsinkelsen med at det gjensto noen avklaringer før meldingen kunne legges fram. Departementet utdypet ikke hvilke avklaringer det var snakk om. 

Regjeringen har imidlertid hatt nok av problemsaker å håndtere på helsefeltet. Blant annet har det vært stor uenighet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om sykehusstrukturen i Nord-Norge, og om hvordan fremtidens fødetilbud skal se ut.

I sykehustalen kom imidlertid helseministeren med flere avklaringer som har roet gemyttene noe. Hun fredet sykehusene i Lofoten og Narvik, som sto i fare for å miste akuttfunksjonene sine. Også dagens fødetilbud skal bevares, hvis det er faglig forsvarlig.

Les også

Høyre: Et demokratisk problem

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, satt i salen da nyheten om datoen kom.

– Det er bra og på høy tid at Nasjonal helse- og samhandlingsplan nå kommer. Samtidig er det kritikkverdig at den først kommer i mars, ikke desember, sier hun.  

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, er bekymret for at regjeringens helse- og samhandlingplan er såpass forsinket.
Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, er bekymret for at regjeringens helse- og samhandlingplan er såpass forsinket. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Trøen mener forsinkelsen er et problem fordi meldingen skal presentere regjeringens politikk på en rekke områder som er viktige for både fagfolk, sykehusene, kommunene og folk som er avhengige av god helsehjelp.

– Jeg er bekymret for Stortingets mulighet til en bred, åpen og helhetlig behandling av planen. Og for at det blir liten tid til åpen høring og debatt om regjeringens melding, sier Høyre-politikeren.

– Det vil kunne utfordre organisasjoner, frivilligheten og sivilsamfunnets mulighet til å medvirke. Kanskje særlig krevende vil det bli for dem som representerer mindre organisasjoner og aktører. Det er et demokratisk problem.

Følger opp Helsepersonellkommisjonen

Regjeringen startet arbeidet med den nye planen sommeren 2022 og utropte samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet til sentrale temaer. Planen skal også inneholde en «helhetlig framstilling» av e-helsepolitikken for de fire neste årene.

Både arbeidet til Sykehusutvalget og Helsepersonellkommisjonen skal følges opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Sykehusutvalget ble oppnevnt for å utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen, og kom med flere forslag til endringer blant annet i finansieringen av nye sykehusbygg.

Helsepersonellkommisjonen ble nedsatt for å finne ut hvordan Norge skal få nok og riktig helsepersonell i årene framover. Blant kommisjonens forslag var å utrede sammenslåing av kommune- og spesialisthelsetjeneste til ett nivå, og gjøre det enklere for helsepersonell å jobbe flere steder.

Omtalte personer

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Trøndelag Ap

Bård Hoksrud

Stortingsrepresentant (FrP), 2. nestleder, Helse- og omsorgskomiteen

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortingsrepresentant Akershus (H), leder, Helse- og omsorgskomiteen
Bachelor i sykepleie (Høgskolen i Akershus, 2011)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00