Debatt

NHO Geneo: Er ideell sektor unntatt fra likebehandlingsprinsippet?

Hvordan kan Virke, som er en forkjemper for konkurranse på like vilkår, samtidig støtte en ordning som i praksis etablerer en favorisering av en bestemt gruppe aktører? skriver jurist og fagdirektør i NHO Geneo, Mee Eline Eriksson.

Det er god grunn til å stille spørsmål ved Avkommersialiseringsutvalgets definisjon av ideell sektor er i tråd med grunnleggende prinsipper om likebehandling og konkurransenøytralitet, mener innleggsforfatteren.
Det er god grunn til å stille spørsmål ved Avkommersialiseringsutvalgets definisjon av ideell sektor er i tråd med grunnleggende prinsipper om likebehandling og konkurransenøytralitet, mener innleggsforfatteren.Foto: NHO Geneo
Mee Eline Eriksson
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Avkommersialiseringsutvalgets definisjon av ideell sektor blir i Altinget entusiastisk hyllet av Virkes Erik Eide, bransjedirektør for ideell og frivillighet. Det er imidlertid god grunn til å stille spørsmål ved om denne tilnærmingen er i tråd med grunnleggende prinsipper om likebehandling og konkurransenøytralitet.

For det første reiser forslaget om en særskilt definisjon av ideelle virksomheter spørsmål om likebehandling av alle velferdsaktører. Virke argumenterer for at ideelle aktører fortjener en egen sektor med spesifikke ramme- og konkurransevilkår.

Men hvordan kan Virke, som er en forkjemper for konkurranse på like vilkår, samtidig støtte en ordning som i praksis etablerer en favorisering av en bestemt gruppe aktører?

Korrekt beskrivelse bør være selvfølgelig utgangspunkt

Det rettslige og konkurranseøkonomiske utgangspunktet i EØS-retten understreker likebehandling av alle velferdsaktører, uavhengig av eierskap og organisasjonsform.

En reservasjon kan kun rettferdiggjøres dersom kravet om budsjettmessig effektivitet er oppfylt. Avkommersialiseringsutvalget har faktisk beskrevet det snevre anskaffelsesrettslige handlingsrommet som offentlige innkjøpere har for å reservere. En korrekt beskrivelse av gjeldende rett bør være et selvfølgelig utgangspunkt. 

Vi må sørge for at vi i vår iver etter å anerkjenne og støtte ideelle virksomheter er i samsvar med gjeldende regler.

Mee Eline Eriksson
Jurist og fagdirektør, NHO Geneo

Det må være klart at utvalgets juridiske definisjon ikke endrer at hver enkelt innkjøper er forpliktet til å foreta en konkret helhetsvurdering for hver spesifikk anskaffelse. Videre, noe som gjør et statisk register for ideelle virksomheter både problematisk og potensielt irrelevant for formålet om å fremme effektivitet og innovasjon i velferdssektoren.

Veloverveid og inkluderende tilnærming

NHO Geneo har rettmessig uttrykt forventninger om at fremtidige lovforslag må være i overensstemmelse med EØS-retten og anskaffelsesregelverket. Dette bør også være et veiledende prinsipp for regjeringen i oppfølgingen av utvalgets arbeid. Målet om vekst for den ideelle sektoren må ikke oppnås på bekostning av grunnleggende prinsipper om likebehandling og åpen konkurranse.

NHO Geneo verdsetter bidraget fra alle aktører både private og ideelle til fellesskapets beste, men vi må sørge for at vi i vår iver etter å anerkjenne og støtte ideelle virksomheter er i samsvar med gjeldende regler.

I denne debatten må vi ikke miste selve formålet: å sikre kvalitetsrike og tilgjengelige velferdstjenester for alle. En veloverveid og inkluderende tilnærming, som respekterer prinsippet om likebehandling og konkurransenøytralitet, er nøkkelen til et robust og bærekraftig velferdssamfunn. 

Les også

Omtalte personer

Erik Eide

Bransjedirektør ideell og frivillighet, Virke

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00